Громада для людей
Створення туристичної привабливості
Підтримка місцевого бізнесу
Відкритість до партнерства

Перелік послуг та їх інформаційні картки

Перелік адміністративних та муніципальних послух

 

 

 

Назва послуги Інформаційна картка Заява
РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Державна реєстрація права власності на нерухоме майно Перегляд Заповнюється адміністратором
Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно  Перегляд Заповнюється адміністратором
Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно Перегляд Заповнюється адміністратором
Внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  Перегляд Заповнюється адміністратором
Внесення запису про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  Перегляд Заповнюється адміністратором
Державна реєстрація права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна Перегляд  
Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Перегляд Заповнюється адміністратором
Надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  Перегляд Заповнюється адміністратором
Державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992р. Перегляд  

Державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові  будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р. та розташовані на території сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку

Перегляд  
Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 1 січня 2013 р., за відсутності документа, що посвідчує набуття права державної або комунальної власності на такий об’єкт Перегляд  
Державної реєстрація права власності у зв’язку із зміною суб’єкта такого права в результаті реконструкції об’єкта нерухомого майна, у тому числі в результаті переведення об’єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки Перегляд  
Державна реєстрація права власності та права постійного користування на земельну ділянку, права на яку набуваються шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у постійне користування із земель державної або комунальної власності Перегляд  
Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо)  Перегляд  
Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею у власність фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи  Перегляд  
Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли із складу засновників (учасників) юридичної особи Перегляд  
Державна реєстрація права власності у зв’язку із виділенням нерухомого майна в натурі власникам майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств Перегляд  
Державна реєстрація права власності та інших речових прав на земельну ділянку, права власності на об’єкт нерухомого майна, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи зіпсуванням відповідного державного акту на право власності чи постійного користування земельною ділянкою, свідоцтва про право власності на нерухоме майно  Перегляд  
Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, утворене шляхом поділу майна, у тому числі в результаті виділення окремого об’єкта нерухомого майна із складу нерухомого майна, що складається з двох або більше об’єктів, або об’єднання майна Перегляд  
Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу або об’єднання майна, що перебуває у спільній власності Перегляд  
Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу, виділу в натурі частки майна, що перебуває у спільній власності, та має наслідком припинення права спільної власності для усіх або одного із співвласників Перегляд  
Державна реєстрація права власності на підставі рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність Перегляд  
Державна реєстрація права власності на підставі заяви спадкоємця               Перегляд  
Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва Перегляд  
Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації Перегляд  
Державна реєстрація припинення права власності на об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням  Перегляд  
РЕЄСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Перегляд  
Державна реєстрація створення юридичної особи  Перегляд  
Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу-підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі  Перегляд  
Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі Перегляд  
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи  Перегляд  
Державна реєстрація змін  до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі  Перегляд  
Державна реєстрація  переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа  Перегляд  
Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту  Перегляд  
Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи  Перегляд  
Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця Перегляд  
Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації Перегляд  
Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної особи або відповідного органу юридичної особи  Перегляд  
Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи  Перегляд  
Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи               Перегляд  
Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи  Перегляд  
Державна реєстрація фізичної особи підприємцем Перегляд  
     
ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА, РЕЄСТРАЦІЯ
Реєстрація місця проживання фізичних осіб Перегляд Завантажити
Реєстрація фізичних осіб за посвідкою на постійне місце проживання Перегляд Завантажити
Зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб Перегляд Завантажити
Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм  вперше після досягнення 14-річного віку Перегляд  
Видача довідок про реєстрацію місця проживання фізичних осіб Перегляд Завантажити
Зміна назви вулиці реєстрації фізичних осіб Перегляд Завантажити
Видача довідки про зняття з місця проживання фізичних осіб Перегляд Завантажити
Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм   у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року Перегляд  
Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку Перегляд Завантажити
Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм  разі обміну паспорта громадянина України у формі картки Перегляд  
Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм Перегляд  
Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном Перегляд  
Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого Перегляд  
РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ
Державна реєстрація створення громадського об’єднання Перегляд  
Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що    міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів Перегляд  
Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання Перегляд  
Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання  Перегляд  
Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації  Перегляд  
Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації  Перегляд  
Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання  Перегляд  
Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання  Перегляд  
Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке містяться  в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань  Перегляд  

АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Про взяття на квартирний облік при виконкомі міської ради  Перегляд Завантажити
Про зняття з квартирного обліку при виконкомі міської ради  Перегляд Завантажити
Надання дозволу на виготовлення будівельного паспорта забудови земельної ділянки на будівництво, реконструкцію, перепланування житлового будинку та господарських споруд  Перегляд Завантажити
Про присвоєння адреси житловим (нежитловим) приміщенням  Перегляд Завантажити
Про надання дозволу на встановлення засобів зовнішньої реклами (І етап – пріоритет)  Перегляд Завантажити
Про надання дозволу на встановлення засобів зовнішньої реклами  Перегляд Завантажити
Про надання дозволу на реконструкцію об’єкта  Перегляд Завантажити
Про видачу містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки  Перегляд Завантажити
Про погодження місця розміщення ТС (тимчасової споруди) для провадження підприємницької діяльності  Перегляд Завантажити
Про видачу паспорта прив’язки ТС (тимчасової споруди) для провадження підприємницької діяльності  Перегляд Завантажити
Про видачу довідки для узаконення самовільної забудови  Перегляд Завантажити
Про продовження терміну дії дозволу  на розміщення рекламного засобу  Перегляд Завантажити
Про видачу викопіювання з топографо-геодезичної основи м.Пирятин в М 1:2000
Перегляд Завантажити
Про видачу бланку для погодження відповідними службами місця порушення об’єктів  благоустрою в м.Пирятин Перегляд Завантажити
Про видачу дозволу на порушення об’єктів  благоустрою в м.Пирятин  Перегляд Завантажити
Про видачу довідки для проектно-кошторисних документацій на об’єкти, на які містобудівні умови і обмеження не надаються Перегляд Завантажити
Про видачу довідки про перейменування вулиці Перегляд Завантажити
Про видачу довідки щодо проведеного впорядкування адреси житлового будинку (нежитлової будівлі) Перегляд Завантажити
Про надання дозволу на розміщення засобів зовнішньої реклами (на фасадах будівель) Перегляд Завантажити
Про надання дозволу на розміщення вивісок / табличок (на фасадах будівель) Перегляд Завантажити
Про погодження проекту землеустрою Перегляд Завантажити
МУНІЦИПАЛЬНІ
Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям – жителям Пирятинської міської ради, мобілізованим на військову службу, і особам, що несуть службу за контрактом в зоні антитерористичної операції, та членам їх сімей для часткового відшкодування вартості наданих житлово-комунальних послуг  Перегляд Завантажити
Видача акту обстеження, що підтверджує факт спільного проживання громадян   (для пред’явлення в управління Пенсійного фонду України)              Перегляд Завантажити
Надання разової грошової допомоги військовослужбовцям на оздоровлення, що отримали поранення під час виконання обов’язку в зоні проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил  Перегляд Завантажити
Про надання довідки-характеристики Перегляд Завантажити
Виділення одноразової грошової допомоги малозабезпеченим та хворим громадянам  Перегляд Завантажити
Надання разової грошової допомоги на лікування учасникам АТО, які отримали поранення під час проходження служби  Перегляд Завантажити
Надання одноразової грошової допомоги на поховання  Перегляд Завантажити
Про прийняття рішення щодо визнання доцільним призначення опікуна над недієздатним  Перегляд Завантажити
Про прийняття рішення щодо визнання доцільним щодо звільнення від обов’язків опікуна над недієздатним  Перегляд Завантажити
Видача акту обстеження житлово-комунальних умов  Перегляд Завантажити
Довідка про доходи (для  працівників ДНЗ, міської ради)  Перегляд Завантажити
Видача довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб  Перегляд  
Надання консультацій громадянам Перегляд  
Надання разової грошової допомоги на поховання непрацюючим учасникам антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, які не досягли пенсійного віку   Перегляд Завантажити
Про видачу рішень виконкому міської ради, сесій міської ради та розпоряджень міського голови Перегляд Завантажити
Про надання матеріальної допомоги громадянам на відшкодування збитків внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, затоплення в житлових будинках та квартирах   Перегляд Завантажити
ЗЕМЕЛЬНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ
Надання дозволу на видалення зелених насаджень  Перегляд Завантажити
Надання дозволу  на розробку технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
Перегляд Завантажити
Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва індивідуальних гаражів з метою оформлення права власності/оренди (землі запасу)
Перегляд Завантажити
Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів з метою оформлення права власності/оренди (існуючі) 
Перегляд Завантажити
Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва  та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд з метою оформлення права власності/оренди  (існуючі) 
Перегляд Завантажити
Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд з метою оформлення права власності/оренди (нові)
Перегляд Завантажити
Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для садівництва з метою оформлення права власності
Перегляд Завантажити
Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для ведення городництва (сінокосіння) та особистого селянського господарства на правах оренди (землі запасу) 
Перегляд Завантажити
Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із земель комунальної власності для зміни її цільового призначення або її частини
Перегляд Завантажити
Надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо становлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту
Перегляд Завантажити
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання у власність (оренду) для будівництва індивідуальних гаражів 
Перегляд Завантажити
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання у власність (оренду) для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
Перегляд Завантажити
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання у власність (оренду) для ведення садівництва 
Перегляд Завантажити
Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
Перегляд Завантажити
Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового використання земельної ділянки комунальної /приватної власності 
Перегляд Завантажити
Про заключення (поновлення) договору оренди на земельну ділянку 
Перегляд Завантажити
Про прийняття в фонд міської ради земельної ділянки та припинення договору оренди (сервітуту) 
Перегляд Завантажити
Видача довідки про приватизацію земельної ділянки 
Перегляд Завантажити
Видача довідки про наявність (відсутність) земельної ділянки у власності 
Перегляд Завантажити
Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо поділу (об’єднання) земельних ділянок Пирятинської міської ради, що перебувають в власності
Перегляд Завантажити
Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Перегляд Завантажити
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Перегляд Завантажити
ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНІ
Встановлення  режиму роботи торговельних об’єктів, закладів ресторанного господарства та об’єктів у сфері надання побутових послуг Перегляд Завантажити
Надання тимчасових дозволів суб’єктам  господарювання, сільгоспвиробникам  та  іншим  господарюючим  суб’єктам   на  розміщення  нестаціонарних    та  транспортних  засобів  для  здійснення виносної (виїзної) торгівлі  та надання  послуг у сфері розваг, під час проведення ярмарок та  святкових, урочистих масових заходів  Перегляд Завантажити
Укладення договору щодо передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Пирятина (на конкурсних засадах)  Перегляд Завантажити
Укладення договору щодо передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Пирятина (поза конкурсом)  Перегляд Завантажити
Про безоплатну передачу квартири (одноквартирного будинку, кімнати в квартирі та одноквартирному будинку, кімнати в гуртожитку) у  приватну, спільну часткову власність  громадян  Перегляд Завантажити
Видача  довідки власнику (співвласнику)  нерухомого майна щодо прийняття або неприйняття участі в приватизації квартири (одноквартирного будинку, кімнати  в квартирі  чи одноквартирному  будинку, кімнати у гуртожитку)  в  житловому фонді Пирятинської міської  ради  Перегляд Завантажити
Про переоформлення житлово-правових документів на житло, що перебуває в комунальній власності Пирятинської територіальної громади                         Перегляд Завантажити
Укладення договору щодо передачі в оренду  приміщень Пирятинського районного будинку культури (погодинно) Перегляд Завантажити
ДЕРЖГЕОКАДАСТР
Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру  Перегляд Завантажити
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку  Перегляд Завантажити
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу  Перегляд Завантажити
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу  Перегляд Завантажити
Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу  Перегляд Завантажити
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу  Перегляд Завантажити
Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу  Перегляд Завантажити
Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення, з видачею витягу  Перегляд Завантажити
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць  Перегляд Завантажити
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі  витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку  Перегляд Завантажити
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель  Перегляд Завантажити
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Перегляд Завантажити
Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)  Перегляд Завантажити
Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою Перегляд Завантажити
Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями  Перегляд Завантажити
Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки  Перегляд Завантажити

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки              Перегляд Завантажити

СІМ’Я, ДІТИ

Видача посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї  Перегляд Завантажити
Постановка на облік дитини для направлення в ДНЗ  Перегляд Завантажити
Про переведення дитини  в інший ДНЗ  Перегляд Завантажити
Відшкодування частини вартості путівок дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім?ях з дітьми у Пирятинській міській об?єднаній територіальній громаді Перегляд Завантажити
Про надання акту обстеження умов проживання дитини Перегляд Завантажити
Надання довідки про  участь (батька, матері) у вихованні  дитини Перегляд Завантажити
Виділення одноразової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування Перегляд Завантажити
Про надання матеріальної допомоги породіллям при народженні дитини  Перегляд Завантажити
Звільнення від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах  Перегляд Завантажити

 ВЕТЕРИНАРНІ ПИТАННЯ

Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності:на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
Перегляд Завантажити
Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження  Перегляд Завантажити
Про прийняття документів для отримання дотації за молодняк великої рогатої худоби Перегляд Завантажити
Про прийняття документів для отримання дотації за бджолосім’ї Перегляд Завантажити

Соціальні

Призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Перегляд  
Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Перегляд  
Призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами незастрахованим особам.
Перегляд  
Призначення допомоги  при народженні дитини. Перегляд  
Призначення допомоги при усиновленні дитини. Перегляд  
Призначення допомоги  на  дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.
Перегляд  
Призначення допомоги на дітей одиноким матерям.
Перегляд  
Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.
Перегляд  
Призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним.
Перегляд  
Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Перегляд  
Призначення надбавки на догляд до державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.
Перегляд  
Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам.
Перегляд  
Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня“. Перегляд  
Призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях Перегляд  
Допомога на дітей –сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу на прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною“, оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків Перегляд  
Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату Перегляд  
Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг Перегляд  
Допомога військовослужбовцям, звільненим з строкової служби Перегляд  
Призначення грошової компенсації
замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю
ВВВ 1, 2, або 3 групи
Перегляд  
Призначення грошової компенсації
замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю
1, 2, або 3 групи
Перегляд  
Призначення грошової компенсації за санаторно-курортного
лікування потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи
1 категорії
Перегляд  
Призначення пільг на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Перегляд  
Призначення компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорії 1 і 2, які
постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи
Перегляд  
Допомога на утримання дитини в сім’ї
патронатного вихователя
Перегляд  
Про надання соціальної послуги „забезпечення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання“ Перегляд Завантажити
Про надання соціальної послуги „денний догляд особами похилого віку та особами з інвалідністю“ Перегляд Завантажити
Про надання  соціальної послуги  „Догляд вдома“ особам похилого віку, інвалідам, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги Перегляд Завантажити
Про надання соціальної послуги „натуральна допомога людям похилого віку, пенсіонерам та інвалідам“
Перегляд Завантажити
Про надання соціальної послуги „Соціальне таксі“ Перегляд Завантажити
Про надання  соціальної послуги  соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах Перегляд Завантажити
Про надання  соціальної послуги консультування сімей та/або осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах Перегляд Завантажити
Про надання  соціальної послуги кризового та екстреного втручання Перегляд Завантажити
Про надання  соціальної послуги  соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування Перегляд Завантажити
Про надання  соціальної послуги представництва інтересів сімей та/або осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах Перегляд Завантажити
Призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка“ Перегляд Завантажити
Видача акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї  для призначення (відновлення) державної соціальної допомоги /соціальних виплат Перегляд Завантажити
Видача виписки з погосподарської книги Перегляд Завантажити

 

Мапа сайту

Режим роботи
пн.-чт. 08.00 - 17.15
пт. 08.00 - 16.00
обідня перерва - 12.00 - 13.00
Телефон
(05358)2-05-81
Телефон/факс
(05358)2-05-80
Електронна пошта
office@pyryatyn-mrada.gov.ua