Громада для людей
Створення туристичної привабливості
Підтримка місцевого бізнесу
Відкритість до партнерства
19 лютого 2019 року 13:50

Бюджет міської об’єднаної територіальної громади 2018 року: основні показники

 

Інформація

про затвердження звіту про виконання

бюджету міської об’єднаної територіальної громади за 2018 рік

 

  1. Загальна характеристика виконання бюджету міської об’єднаної територіальної громади за доходами.

 

      Проаналізувавши звіт про виконання бюджету міської об’єднаної територіальної громади за 2018 рік, слід відзначити, що доходна частина бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ, виконана на 101,1%, при плані з урахуванням змін 176 731,9 тис. грн, фактично надійшло 178 673,1 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 59 133,4 тис. грн. Виконання доходної частини загального фонду бюджету  становить  102,2%,  при  плані з урахуванням змін  84 329,6 тис. грн.  фактично надійшло 86163,0 тис. грн. Факт перевиконання доходної частини загального фонду становить 1 833,4 тис. грн.  Виконання доходної частини спеціального фонду бюджету становить 100,4%, при  плані з урахуванням змін  41 185,6 тис. грн.  фактично надійшло 41 358,2 тис. грн.

Основними джерелами наповнення доходної частини загального фонду  бюджету, без врахування міжбюджетних трансфертів є:   

1.податок та збір на доходи фізичних осіб, частка якого у власних доходах загального фонду становить 42,8 відсотка, отримано 36 850,1 тис. грн, при уточненому плані 35 665,5 тис. грн. Сума перевиконання складає 1 184,6 тис. грн;

2.акцизний податок,  частка якого у власних доходах загального фонду становить  32,8 відсотка, отримано 28 218,2 тис. грн, при уточненому плані 28 228,4  тис. грн. Сума недовиконання складає 10,2 тис. грн;

3.місцеві податки,  в  тому  числі:

плати за землю, частка якої у власних доходах загального фонду становить 11,1 відсотка, отримано 9 547,9 тис. грн., при уточненому плані 9 050,0 тис. грн. Сума перевиконання складає  497,9 тис. грн.; 

єдиного податку, частка якого у власних доходах загального фонду становить 10,2 відсотка, отримано 8 819,9 тис. грн., при уточненому плані 8 766,5  тис. грн. Сума перевиконання складає 53,4 тис. грн.

Інші надходження – в сумі  2 726,9 тис. грн.,  або  3,1  відсотка,  в  тому  числі:

плата за надання адміністративний послуг - 1 154,9 тис. грн.;

податок на нерухоме майно - 892,9 тис. грн.;

державне мито - 178,7 тис. грн.;

інші доходи - 500,4  тис. грн. (податок на прибуток підприємств, транспортний податок,  частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, адміністративні штрафи та санкції, туристичний збір).

Джерелом наповнення доходної частини спеціального фонду є:

екологічний податок,  якого  за  звітний  рік  надійшло  - 78,3 тис. грн.;

надходження коштів від пайової участі - 569,1 тис. грн.;

грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності - 11,7 тис. грн.;

власні  надходження  бюджетних  установ  - 40 699,0 тис. грн., в тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  становлять  2 073,4 тис. грн,  кошти  в  сумі  38 625,6 тис. грн., в тому числі  відповідно  до  чинного  бюджетного  законодавства це  передача  майна пов’язана з зміною головного розпорядника бюджетних коштів (з „Пирятинська  міська  рада“  на  головного  розпорядника  „Виконавчий  комітет  Пирятинської  міської  ради“).

За звітний період з державного бюджету  та  обласного бюджетів до  бюджету  міської  об’єднаної  територіальної громади надійшло міжбюджетних трансфертів на загальну суму 51 151,9 тис. грн, у тому числі:

базова дотація - 2 768,5 тис.грн, що складає 100,0% планових призначень;

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 3 413,9 тис. грн. що складає 100,0% планових призначень;

освітня     субвенція   з державного бюджету місцевим бюджетам - 27 479,3 тис. грн, що складає 100,0% планових призначень;

медична      субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 14 016,6 тис. грн., що складає 100,0% планових призначень;

субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад  в  сумі  955,9 тис. грн.,   що складає 100,0%;

субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції  з  державного  бюджету - 625,0 тис. грн.,  що складає 100,0%;

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 238,0 тис. грн.,  що складає 100,0%;

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа“ за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 194,7 тис. грн., що складає 99,8% планових призначень.  Невикористані  кошти  в  сумі  0,4 тис. грн.  повернуті  на  рахунок  Департаменту  освіти  Полтавської  ОДА;

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції - 362,1 тис. грн.,  що складає 100,0%;

інша субвенція,  отримана  з  обласного  бюджету, при стовідсотковому находженні  в сумі 1 162,3 тис. грн,   фактично  використано  - 1 098,0 тис. грн,  в  тому  числі  на:

- часткову  оплату вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку області для оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми  -  172,9  тис. грн.,   що складає 100,0%;

 - придбання обладнання для харчоблоків опорних закладів освіти шляхом спів фінансування    з  місцевих бюджетів у розмірі не менше 50% -  98,7 тис. грн.,  що складає 100,0%;

- придбання  спеціального  обладнання  (з  монтажем)  для  облаштування   спортивних  майданчиків  в  м. Пирятин  при  плані  890,7 тис. грн.,  фактично  використано  826,4 тис. грн.  Кошти  в  сумі  64,3 тис. грн.  повернуті  до  обласного  бюджету.

 

  1. Загальна характеристика виконання бюджету міської об’єднаної територіальної громади за видатками.

 

        Видаткова частина бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ, виконана на 95,6%, при плані з урахуванням змін 191 783,3 тис. грн., фактично використано 183 324,9 тис. грн, що на 54 283,7 тис. грн. більше показника за попередній період. Видаткову частину по загальному фонду бюджету виконано в сумі 120 096,1 тис. грн., або 95,8 відсотка планових призначень з урахуванням змін в сумі 125 358,1 тис. грн, по      спеціальному - 63 228,8 тис. грн,    що     складає  95,2 % від  суми  66 425,3 тис. грн. 

На фінансування соціально-культурної сфери, без врахування власних надходжень бюджетних установ, спрямовано 77 685,4 тис. грн., що складає 94,6 відсотка уточнених планових призначень на відповідний період, з яких 70 576,0 тис. грн. направлено на освіту; 4 014,8 тис. грн. - фізичну культури і спорт; 1 422,5 тис. грн. - культуру  і  мистецтво; 1 672,0 тис. грн - на соціальний захист та соціальне забезпечення.

На виплату заробітної  плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ по загальному фонду спрямовано 63 032,4 тис. грн, або 52,5 відсотка від загального обсягу видатків  загального  фонду  бюджету  2018  року,  в  тому  числі  на  заробітну  плату  працівників  бюджетних  установ:  освіти -    48 621,1 тис. грн.,  державного  управління - 11 340,7 тис. грн., фізичної  культури   і  спорту - 2 235,3 тис. грн.,  культури  - 533,9 тис. грн.,  соціального  захисту - 301,4 тис. грн.

На  оплату  енергоносіїв  направлено  коштів  в  сумі 5 831,7 тис. грн,  на  інші  захищені  статті   (придбання  медикаментів, продуктів  харчування) направлено  видатків  загального  фонду  бюджету в  сумі  2 687,0 тис. грн.   

За  результатами звітного періоду збільшено видаткову частину  по  загальному  та  спеціальному  фондах бюджету  на  суму  29 515,1 тис. грн.,  в  тому  числі:

за рахунок перевиконання  доходної  частини  бюджету  на суму 10 020,4 тис. грн.;

за  рахунок  обсягу  вільного  залишку  бюджетних  коштів,  що  утворився  на  початок  року на  суму  14 335,1  тис. грн.;

вільного  залишку  бюджетних  коштів  освітньої  субвенції  (на  опорну  школу) - 8,9  тис. грн.;

залишку  бюджетних  коштів  спеціального  фонду - 707,4 тис. грн.;

надходженню  трансфертів  з  державного  та  інших  місцевих  бюджетів  -  4 443,3 тис. грн.

За  рахунок  вказаних  джерел   направлено  коштів на капітальні  видатки  в сумі 12 910,1 тис. грн (43,7%), на захищені  статті  видатків  в сумі  259,6  тис. грн. (0,9%), із них на  заробітну плату з нарахуваннями 54,1 тис. грн. (0,2%), незахищені статті видатків - 16 345,4 тис. грн. (55,4%). Залучення  ресурсу  дало  змогу  фінансово  забезпечити  установи  різних  галузей  бюджетної  сфери  до  фактичної потреби та значно покращити їх матеріально-технічне  забезпечення.  Кошти направлено на житлово-комунальне господарство - 12 873,3 тис. грн. (43,6%), освіту - 6 040,4 тис. грн. (20,5%), реконструкцію та будівництво - 3 485,2 тис. грн (11,8%), міжбюджетні трансферти іншим бюджетам - 2 629,4 тис. грн. (8,9%), органи місцевого самоврядування - 2 248,5 тис. грн. (7,6%),  фізичну культуру - 1 065,4 тис. грн. (3,6%), соціальний захист та соціальне  забезпечення – 979,5 тис. грн. (3,3%), культуру і мистецтво - 121,6 тис. грн. (0,4%),  інші  видатки  -  71,8  тис. грн. (0,3%).

За звітний період з бюджету  міської  об’єднаної  територіальної громади до інших бюджетів направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму 25 156,3 тис. грн, у тому числі:

до  районного  бюджету із  загального  фонду  бюджету  передано  коштів  на загальну суму 20 701,0 тис. грн., а саме:

дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету   із  загального  фонду  бюджету  передано  кошти  центру  первинної  медичної  допомоги   в  сумі  75,8 тис. грн.

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції  передано  коштів  в  сумі  14 378,7 тис. грн.

субвенції з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування із загального фонду бюджету  передано  кошти  на  фінансування    територіального центру соціального обслуговування  в  сумі  3 849,9  тис. грн.

іншої субвенції із  загального  фонду бюджету  міської  ОТГ до  районного  бюджету  передані   кошти в  сумі  2 396,6 тис. грн.,  в  тому  числі  на:

фінансування  центральної  районній  лікарні:  на оплату  поточних видатків (крім видатків на оплату праці і нарахувань на заробітну плату -                  1 514,0 тис. грн;

виконання  заходів  Програми „Забезпечення надання медичної допомоги жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Пирятинською центральною районною лікарнею на 2018 рік“  - 140,8 тис. грн.;

виконання  заходів  програми закріплення спеціалістів медичної галузі в селах Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік  - 19,5 тис. грн.;

виконання  заходів  Програми підтримки народжуваності у Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018 рік - 17,6 тис. грн.;

виконання  заходів  Програми покращення якості соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення об’єднаної територіальної громади у 2018 році - 22,6 тис. грн.;

виконання  заходів  Програми  соціального  захисту  населення  на  2018  рік - 322,3 тис. грн.;

виконання  заходів  Програми Чорнобильці серед нас, з нами, в житті та пам’яті - 7,0 тис. грн.;

виконання      заходів  Програми  зайнятості  населення  на  2018  рік - 92,9 тис. грн.

виконання  заходів  Програми  „Підтримка  Пирятинського  районного  військового  комісаріату  на  2017 - 2018  роки - 29,9 тис. грн.;

на  виконання  заходів  Програми  „Територіальна  оборона“  на  2017 - 2018 роки - 200,0 тис. грн.;

Програма підтримки та перспективи розвитку підприємництва Пирятинщини -  30,0 тис. грн.

до Лубенського  міському  бюджету на соціальну реабілітацію дітей - інвалідів у Лубенському міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів  перераховано     коштів     з      загального     фонду  бюджету  в  сумі  в  сумі  70,5 тис. грн.

          до державного бюджету на загальну суму 287,8 тис. грн., а саме:

-  по  загальному  фонду - 275,8  тис. грн., в тому  числі  на  виконання  заходів:

Програми  покращення якості соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення об’єднаної територіальної громади у 2018 році - 49,9 тис. грн.;

Програми взаємодії з Національним природним парком „Пирятинській“ для здійснення природоохоронних заходів, що сприяють охороні й збереженню території та об’єктів природно-заповідного фонду на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки - 83,9 тис. грн.;

Програми правової освіти та безоплатної правової допомоги населенню Пирятинської ОТГ на 2017-2020 роки - 2,0 тис. грн.;

Програми „Сучасне оснащення рятувальника - запорука надійного порятунку людей“ на 2018 рік - 40,0 тис. грн.;

Програми  покращення  матеріально-технічного  забезпечення  особового  складу  підрозділів  Управління  Служби  безпеки  України  в  Полтавській  області,  які  беруть  участь  в  операції  об’єднаних  сил  на  сході  України,  на  2018  рік - 100,0  тис. грн.

по  спеціальному  фонду – 12,0  тис. грн.,  в  тому  числі на  виконання  заходів   Програми  технічного  забезпечення  відділу  ведення  Державного  реєстру  виборців  апарату  районної  державної  адміністрації.

 

 до обласного бюджету на загальну суму 4 097,0 тис. грн., а саме:

по  загальному  фонду  передано  коштів  в  сумі  42,0 тис. грн. на  виконання  заходів  Програми Розвитку екстреної медичної допомоги на території Пирятинської громадина 2017-2019 роки.

по  спеціальному  фонду  бюджету  передані   кошти обласному  бюджету  в  сумі  4 055,0  тис. грн.,  в  тому  числі  на:

        будівництво полігона твердих побутових відходів для м. Пирятин на місці існуючого невпорядкованого сміттєзвалища - 4 000,0 тис. грн.;

       придбання дидактичних матеріалів та комп’ютерного обладнання для закладів загальної середньої освіти (Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4) - 34,1 тис. грн.;

       виконання  заходів  Програми Розвитку екстреної медичної допомоги на території Пирятинської громадина 2017-2019 роки - 18,0 тис. грн.;

       співфінансування придбання персонального комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.01.2018 року № 58 „Про затвердження методичних рекомендацій  щодо  використання  коштів  освітньої  субвенції“ (зі змінами) - 2,9 тис. грн.

Складові  залишків  коштів  бюджету  міської  об’єднаної  територіальної

громади  станом  на  01  січня  2019  року:

1. залишок  коштів  загального  фонду  бюджету  Пирятинської  міської  об’єднаної  територіальної  громади,  що  утворився  станом  на   01  січня  2019  року  становить 7 249,8 тис. грн.,  в  тому  числі:  оборотний залишок  бюджетних     коштів -    200,0 тис. грн.,     вільний      залишок      коштів - 7 049,8 тис. грн.,  вільний  бюджетних  коштів  утворився  за  такими  складовими: 

1.1.  сума  перевиконання  доходної  частини  станом  на  01  січня  2018  року  становить  1 833,4  тис. грн.;

1.2. невикористані кошти в розрізі галузей  коштів по загальному фонду  у  2018  році  становлять 2 828,3 тис. грн,  в  тому  числі  по:   

державному управлінні - 376,3 тис. грн., з них: по апарату міської  ради - 109,6 тис. грн., іншій діяльність у сфері державного управління - 266,7 тис. грн.;

освіті - 1 040,8 тис. грн,  з  них:  дошкільні заклади освіти - 549,9 тис. грн.,  загальноосвітні   школи - 212,0 тис. грн.,    позашкільні     заклади      освіти - 49,4 тис. грн., надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,    хореографічними,     театральними, хоровими, мистецькими) - 165,4 тис. грн., методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти - 34,3 тис. грн;  інші програми та заходи у сфері освіти - 29,8 тис. грн.;

соціальному захисту та соціальному забезпеченню - 147,4 тис. грн.,  з них:  компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян - 35,5 тис. грн.,  утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді - 13,5 тис. грн., оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) - 14,1 тис. грн., організація та проведення громадських робіт - 58,7 тис. грн.,  інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 25,6 тис. грн.

культурі і мистецтву - 47,5 тис. грн.,  з  них: забезпечення діяльності бібліотек - 16,2 тис. грн.,     забезпечення     діяльності      музеїв   i виставок- 21,4 тис. грн., забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів - 8,9 тис. грн.,  інші культурно-освітні заклади та заходи - 1,0 тис. грн.;

фізичній культурі і спорту - 72,5 тис. грн., з них утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 65,8 тис. грн.,  по  заходах  з  підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні - 6,7 тис. грн. 

житлово-комунальному господарству - 1 041,6 тис. грн.,  з  них  по  організації благоустрою населених пунктів - 1 037,4 тис. грн.,  інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства - 4,2 тис. грн.

іншим  видаткам  бюджету   - 102,2 тис. грн.,  з    них резервний фонд - 20,8 тис. грн, членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування - 6,8 тис. грн.,  субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів - 0,2 тис. грн.,  інші субвенції з місцевого бюджету - 74,3 тис. грн.,  субвенції з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування - 0,1 тис. грн.

1.3 невикористані  кошти  в  розрізі  галузей  коштів  по  спеціальному  фонду  у  2018  році  становлять  2 388,1 тис. грн:   

державному  управлінні (апарат  міської  ради) - 1,5 тис. грн.;

освіті - 570,2 тис. грн,  з  них  дошкільні заклади освіти - 211,8 тис. грн,  загальноосвітні школи - 146,6 тис. грн; надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми - 196,9 тис. грн;  надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) - 0,9 тис. грн., методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти - 14,0 тис. грн; 

культурі і мистецтву - 20,0 тис. грн.,  з  них забезпечення діяльності бібліотек - 20,0 тис. грн.; 

фізичній культурі  і спорту - 76,0 тис. грн., з них утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл - 76,0 тис. грн.;

житлово-комунальному господарству - 12,7 тис. грн.,  з  них  по  організації благоустрою населених пунктів - 7,7 тис. грн.,  інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства - 5,0 тис. грн.;

іншій  економічній  діяльності  (реконструкція  та  будівництво) - 1 707,7 тис. грн.,  з  них  по:  будівництву об`єктів житлово-комунального господарства - 405,1 тис. грн.,  будівництву освітніх установ та закладів - 431,1 тис. грн.,  будівництву інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності - 611,6 тис. грн.,  розробленню схем планування та забудови територій (містобудівної документації) - 259,9 тис. грн.

 Вільний  залишок  коштів  освітньої  субвенції  станом  на  01  січня  2019  року  становить  2 433,5 тис. грн.  

Інформація  про  залишки коштів   спеціального  фонду  бюджету  Пирятинської  міської  об’єднаної  територіальної  громади  станом  на  01  січня  2019  року  в  розрізі   видів  надходжень,  в  тому  числі  по:

          екологічному  податку - 298,1 тис. грн.;

           грошових  стягненнях  за  шкоду  заподіяну  природному  навколишньому  середовищу - 297,2 тис. грн.; 

          надходженню  до  цільових  фондів - 124,5 тис. грн.;

           надходженню  від  відшкодування  втрат  с/г  виробництва - 61,2 тис. грн;

          надходження  коштів  пайової  участі  у  розвитку  інфраструктури  населеного  пункту - 569,1 тис. грн.;

          поверненню  кредитів  з Державного фонду молодіжного  будівництва - 0,4 тис. грн.

 

  1. Загальна характеристика бюджету міської об’єднаної територіальної громади  по бюджетній заборгованості.

 

Станом  на  01  січня  2019  року  по  бюджету  міської  об’єднаної  територіальної  громади  рахується  дебіторська  заборгованість  по  загальному  фонду  бюджету  в  сумі  88,4 тис. грн.,  а  саме  по  КЕКВ  2210  „Предмети,  матеріали  обладнання,  інвентар“  - передплата  періодичних видань.  

Фінансування видатків проводилось в межах взятих фінансових  зобов’язань, кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

 

Детально з презентацією можна ознайомитися за посиланням: Звіт про виконання бюджету Пирятинської міської об’єднаної  територіальної  громади за 2018 рік

 

Мапа сайту

Режим роботи
пн.-чт. 08.00 - 17.15
пт. 08.00 - 16.00
обідня перерва - 12.00 - 13.00
Телефон
+38 (05358) 2-14-70
Телефон/факс
+38 (05358) 2-14-70
Електронна пошта
office@pyryatyn-mrada.gov.ua