Громада для людей
Створення туристичної привабливості
Підтримка місцевого бізнесу
Відкритість до партнерства

Оголошення

З метою реалізації Стратегії розвитку Пирятинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 3 сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 року № 103 (далі Стратегія), керуючись розпорядженням міського голови Андрія Сімонова від 15.09.2021 № 218, виконкомом Пирятинської міської ради розпочато роботу по розробленню Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської МТГ на 2022 рік (далі – План).

Найважливішим етапом його розробки є формування переліку місцевих (регіональних) програм, які дозволять сформувати Перелік завдань та заходів для  ефективної реалізації Плану. Пропозиції щодо наявності обґрунтованих підстав для розроблення програм надсилати виконкому міської ради в термін до 15.10.2021 відповідно до аплікаційної форми, затвердженої рішенням 69 сесії міської ради сьомого скликання від 28.05.2020 № 237 „Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та включення до Плану соціально - економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“ (додаток 2).

 Подані у встановлений термін пропозиції щодо розроблення програм буде проаналізовано на предмет відповідності цілям Стратегії (додаток 1), реальної можливості фінансового забезпечення у бюджеті Пирятинської МТГ та іншим критеріям, і, у разі схвалення, включено до Плану.

Заповнені форми (у паперовому та електронному вигляді) надсилайте до Пирятинської міської ради за адресою: м. Пирятин, вул. Соборна, 21, або на    e-mail: office@pyryatyn-mrada.gov.ua  з поміткоюДо плану соціально-економічного розвитку на 2022 рік“ .

Контактний телефон для довідок:  (066)-526-66-84.

Додаток 1

ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021-2025 РОКИ

Стратегічна ціль А. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ

Стратегічна ціль В. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ

Стратегічна ціль С. СТВОРЕННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ З ВИСОКОЮ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ

 

Оперативна ціль А.1. Диверсифікація структури місцевої промисловості.

 Завдання А.1.1. Створення індустріального парку.

Завдання А.1.2. Створення агрологістичного центру.

Завдання А.1.3. Підвищення продуктивності та конкурентоспроможності діючих на території громади підприємств.  

Оперативна ціль В.1. Розвиток та удосконалення системи збору та утилізації відходів.

Завдання В.1.1. Організація у населених пунктах МТГ місць збору сміття та його вивезення.

Завдання  В.1.2. Забезпечення ефективної роботи полігону для утилізації відходів.

Завдання  В.1.3. Розширення потужностей міських   очисних споруд.

Завдання В.1.4. Розробка схеми санітарної очистки МТГ.

Оперативна ціль С.1. Удосконалення системи комунікації в громаді та підвищення рівня взаємної довіри.

Завдання С.1.1. Впровадження е-врядування в МТГ.

Завдання С.1.2. Залучення мешканців населених пунктів МТГ до обговорення та визначення цілей розвитку.

Завдання С.1.3. Підтримка системи навчання та перенавчання дорослих.

Завдання С.1.4. Формування системи самореалізації молоді,  розв'язання її нагальних проблем

Завдання С.1.5. Підвищення рівня згуртованості мешканців МТГ.

Завдання С.1.6 Розвиток локальної ідентичності мешканців громади через збереження та поширення культурних цінностей

Оперативна ціль А.2.

Створення позитивного іміджу Пирятинської громади.

 Завдання А.2.1. Маркетинг території громади.

Завдання А.2.2. Актуалізація Інвестиційного паспорту МТГ, сторінки сайту міської ради „Пирятинщина інвестиційна“

Завдання А.2.3. Туристична промоція МТГ. Актуалізація сторінки сайту міської ради „Пирятинщина туристична“. 

Оперативна ціль В.2. Модернізація та розвиток інфраструктури громади.

Завдання В.2.1. Розширення матеріально-технічної бази комунального господарства МТГ.

Завдання В.2.2. Забезпечення належного водопостачання та водовідведення МТГ.

Завдання В.2.3. Розвиток мережі громадського транспорту

Завдання В.2.4. Дбайливе використання та збереження

 

 С.2. Забезпечення високої якості життя громадян.

Завдання С.2.1. Забезпечення надання якісних адміністративних послуг.

Завдання С.2.2. Забезпечення якісних сучасних медичних послуг.

Завдання С.2.3. Створення нової системи доступної освіти в МТГ.

Завдання С.2.4. Забезпечення безпеки мешканців МТГ та охорони їх законних прав.

Завдання С.2.5. Забезпечення якісних фізкультурно-оздоровчих послуг для мешканців МТГ та поліпшення спортивної інфраструктури МТГ

Завдання С.2.6. Створення системи надання інтегрованих соціальних послуг

Завдання С.2.7. Підтримка вразливих верств населення МТГ.

 

Оперативна ціль А3.

Розвиток збалансованого підприємництва.

Завдання А.3.1. Створення системи навчання підприємців МТГ.

Завдання А.3.2. Маркетингові дослідження для підприємців щодо потреб громади.

Завдання А.3.3. Підтримка підприємництва, розвиток дорадчих служб.

Оперативна ціль В.3. Ремонт доріг та благоустрій в МТГ.

Завдання В.3.1. Ремонт (відновлення) доріг та тротуарів.

Завдання В.3.2. Озеленення та благоустрій населених пунктів МТГ.

 

 

 

Оперативна ціль А.4.

Розвиток туристичного бізнесув МТГ.

Завдання А.4.1. Розвиток рекреаційно-туристичних зон та екологічних стежок в населених пунктах МТГ.

Завдання А.4.2. Відновлення об’єктів культурної спадщини на території МТГ.

Завдання А.4.3. Розвиток багатоаспектного туризму в селах МТГ.

 

В.4. Вдосконалення системи муніципального енергетичного менеджменту.

Завдання В.4.1. Включення до системи муніципального енергоменеджменту об’єктів комунальної власності, що додалися після приєднання до Пирятинської міської громади.

Завдання В.4.2. Впровадження заходів із енергозбереження в будівлях та спорудах комунальної власності Пирятинської міської  територіальної громади.

Завдання В.4.3. Розроблення, затвердження та впровадження Муніципального енергетичного плану

Завдання В.4.4. Реконструкція і модернізація  вуличного освітлення громади.

Завдання В.4.5. Збільшення частки відновлювальних джерел енергії.

Завдання В.4.6. Популяризація енергоефективності та енергозбереження.будинків та використання сонячної енергії

           

 

                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                Додаток 2

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА ПРОГРАМИ

Назва програми

 

 

 

Розробник та співрозробник програми

 

П. І. Б.

 

 

 

Контакти розробника (телефон, ел. адреса)

 

Відповідальний виконавець програми

 

 

 

Контакти виконавця (телефон, ел. адреса)

 

Номер і назва завдання Стратегії

 

Учасники програми

 

 

 

Територія на яку діє програма

 

Термін реалізації програми (дата початку/дата завершення)

 

Загальна сума фінансування програми ,  в т.ч.:

 

сума коштів з бюджету міської ТГ

 

сума власного внеску

 

кошти інших бюджетів

 

сума залучених (спонсорських) коштів

 

 

1. Мета програми:

2. Завдання програми:

3. Опис проблеми на вирішення якої спрямована програма (до третини сторінки):

4. Актуальність програми (опишіть чому на ваш погляд програма є актуальною для жителів Пирятинської міської ТГ)

5. Спроможність розробника (опишіть організаційну та матеріальну спроможність вашої організації виконати програми, опишіть свій досвід реалізації подібних програм, іншої власної діяльності):

6. Опис заходів програми (опишіть детально, що конкретно і яким чином ваша організація планує зробити щоб досягти мети та завдань програми):

1)

2)

3)

і т.д..

7. Календарний план реалізації програми (опішить по датах реалізацію заходів програми у зручній для вас формі):

1)

2)

3)

і т.д..

8. Результати програми (опишіть короткострокові та довгострокові результати від реалізації програми, до половини сторінки):

1)опис/ назва індикатора/ кількість

2) опис/назва індикатора/кількість

3) опис/назва індикатора/кількість

 і т.д

9. Бюджет програми (на окремому аркуші):

Захід

Розрахунок

вартості

Загальна сума, грн

В тому числі за джерелами фінансування, грн

Кошти бюджету міської ТГ

Інші кошти

Примітка (розшифрувати інші кошти)

1)

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

 

3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

             

 

 

 

Мапа сайту

Режим роботи
пн.-чт. 08.00 - 17.15
пт. 08.00 - 16.00
обідня перерва - 12.00 - 13.00
Телефон
(05358)2-05-81
Телефон/факс
(05358)2-05-80
Електронна пошта
office@pyryatyn-mrada.gov.ua