37000, Полтавська область, м. Пирятин, вул. Соборна, 21, тел. (05358)2-05-81, тел./факс (05358)2-05-80, office@pyryatyn-mrada.gov.ua
8 липня 2020 року
Головне меню
Актуально

Оголошено прийом документів на отримання роботодавцями компенсації на відшкодування вартості місячного стажування працівників.

 

Тут можна ознайомитися зі списком перейменованих вулиць та провулків Пирятинської ОТГ
Довідки про  реєстрацію місця проживання громадян, які необхідні для оформлення субсидій, видаються в Центрі надання адміністративних послуг при наявності...
Трансляція сесійних засідань
План місцевого економічного розвитку
Статистика
зараз на сайті: 2
переглядів: 325
візитів сьогодні: 581
візитів всього: 175691
Корисні посилання
Заява

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Схеми планування території Пирятинської ОТГ Полтавської області

 

 

Загальні положення

Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є виконавчий комітет Пирятинської міської ради Полтавської області (37000, Полтавська область, м. Пирятин, вул. Соборна, 21).

Виконавець – ТОВ „УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА“.

 

Вид та основні цілі документа державного планування

            Схема планування території громади є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Пирятинської міської ради. Схема планування території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

Завданнями схеми планування території громади є:

 • обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;
 • обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;
 • забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів;
 • визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
 • розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;
 • розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

При розробленні схеми планування території враховується Генеральна схема планування території України, Схема планування території Полтавської області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“. Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Також на підставі Схеми планування території будуть розроблені детальні плани територій, які згідно зі ст.19, зокрема, визначають:

 • функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • містобудівні умови та обмеження;
 • потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 • черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
 • межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема:

 • відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;
 • планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);
 • охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

 

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних у Пирятинській об’єднаній територіальній громаді.

 

Визначення основних екологічних проблем

Основними екологічними проблемами, з якими стикається Пирятинська ОТГ, є:

 • забруднення р.Удай внаслідок незадовільного стану очисних споруд м.Пирятин;
 • висока зношеність мережі централізованого водопостачання та водовідведення;
 • відсутність встановлених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;
 • інтенсивне сільськогосподарське використання земель;
 • деградаційні процеси ґрунтів;
 • незадовільний стан  якості поверхневих вод.;
 • розміщення кладовищ у житловій зоні з порушенням санітарних норм;
 • відсутність встановлених меж в натурі (на місцевості) територій та об’єктів  ПЗФ;
 • відсутність роздільного збору ТПВ;
 • наявність несанкціонованих сміттєзвалищ;
 • відсутність потужностей з обробки твердих побутових відходів.

 

         Цілі охорони довкілля

При визначені сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту Схеми планування території, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Регіональна цільова Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017 – 2021 роки („Довкілля-2021“); Регіональна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро в Полтавській області на період до 2021 року; „Комплексна програма поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на період 2017-2021 роки“.

Таблиця 1

Цілі охорони довкілля

 відносно виявлених екологічних проблем території

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом Схеми планування території

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення до виявлених проблем

Водні ресурси

Незадовільний стан очисних споруд м.Пирятин.

Забруднення р.Удай.

Відсутність встановлених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг.

Реконструкція очисних споруд у                м. Пирятин.

Реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд ставків розташованих на території району з виготовленням ПКД.

Паспортизація водних об’єктів (ставків і водосховищ).

Розчистка, регулювання, відновлення водності, поліпшення екологічного стану і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Удай в межах м.Пирятин.

Винесення в натуру (на місцевості) водоохоронних зон і прибережних захисних смуг вздовж річок та навколо водойм з розробкою відповідних проектів землеустрою на території району.

Проведення реконструкції водомірного посту Олександрівка на р.Сліпорід: реконструкція постового обладнання, прилади для проведення спостережень.

Здоров’я населення

Незадовільний стан  якості поверхневих вод.

Поліпшення екологічного стану р.Удай у межах м.Пирятин.

Природно-заповідний фонд

Втрати біологічного та ландшафтного різноманіття.

Відсутність встановлених меж в натурі територій та об’єктів ПЗФ.

Розробка документації з землеустрою щодо організації та встановлення меж в натурі (на місцевості) територій та об’єктів  ПЗФ (з урахуванням створення НПП „Пирятинський“).

Створення міського парку в   м.Пирятин.

Поводження з відходами

Наявність несанкціонованих сміттєзвалищ.

Відсутність потужностей з обробки твердих побутових відходів.

Відсутність роздільного збору ТПВ.

Закриття несанкціонованих звалищ.

Розробка програми рекультивації та ліквідації звалищ, що закриваються.

Реконструкція полігону ТПВ у м.Пирятин.

Поступове впровадження роздільного збору відходів із метою відокремлення вторинної сировини та небезпечних компонентів із змішаної маси ТПВ.

Організація відбору вторинної сировини на стаціонарних сортувальних лініях.

Оформлення правовстановчих документів на земельну ділянку та розробка проектно-кошторисної документації (ПКД) для сортувальної станції.

Поступове закриття тимчасових санкціонованих звалищ у районних центрах.

Розроблення Схеми санітарної  очистки і прибирання територій населених пунктів Пирятинської ОТГ.

Придбання євроконтейнерів для роздільного збирання ТПВ.

 

Перелік та обсяг інформації

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля,
 • статистичну інформацію,
 • лабораторні дослідження стану довкілля,
 • дані моніторингу стану довкілля,
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

 

Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Серед основних факторів впливу, пов’язаних із виконанням Схеми планування території, наступні:

 • реконструкція очисних споруд у м.Пирятин, що дозволить зменшити рівень забруднення р.Удай;
 • встановлення водоохоронних та прибережних захисних смуг забезпечить створення сприятливого режиму водних об’єктів, попередження їх забруднення; організація та винесення меж природно-заповідних об’єктів в натуру, що дозволить забезпечити їх збереження та цільове використання;
 • покращення санітарно-епідеміологічних умов шляхом закриття кладовищ, які розташовані в межах житлової забудови;
 • вилучення ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів надасть можливість знизити обсяги відходів; звільнення території громади від несанкціонованих сміттєзвалищ, реконструкція полігону ТПВ та будівництво сміттєпереробного комплексу позитивно вплине на всі сфери довкілля та здоров’я населення.

Розгляд альтернатив

У контексті СЕО Схеми планування території Пирятинської ОТГ з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради Полтавської області (37000, Полтавська область, м. Пирятин, вул. Соборна, 21).

Строки подання

15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Схеми планування території Пирятинської ОТГ (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку“).

 


Пошук по сайту
 
Smart
Ваша думка для нас важлива!
Анонси подій

09 липня, о 16:00, в Пирятинському центрі дитячої та юнацької творчості, відбудеться пленарне засідання сімдесят першої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання.

До уваги жителів Олександрівського старостинського округу!

 

09 липня 2020 року  відбудеться  День міської ради в Олександрівському старостаті

Пирятинська міська рада оголошує конкурс дитячих відеороликів про Пирятин!

09 липня 2020 року о 14.00 відбудеться чергове засідання виконавчого комітету міської ради у приміщенні центру дитячої та юнацької творчості.

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради оголошує щорічний конкурс із благоустрою  „Найкращий будинок та благоустрій території“ та запрошує пирятинців взяти активну участь у ньому.

Тетяна Георгіївна Чайка секретар міської ради 09 липня з 13:00 до 14:00 дасть відповіді на запитання за номером „гарячої телефонної лінії‘‘:  050-569-27-70 

Для зручності громадян, з метою надання консультацій, відповідей на проблемні питання запроваджено у ЦНАПі додатковий телефонний номер: 066-617-94-32.

Шановні жителі громади!

 Міський голова Олексій Рябоконь здійснює щопонеділка з 13:00 до 14:00 особистий прийом громадян дистанційно. Поспілкуватися з ним можна, зателефонувавши за номером: (05358) 3-23-53

У разі виявлення порушень прав дитини повідомляйте на „гарячу“ телефонну лінію Пирятинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за номером (05358) 3-22-99

 11 липня ви зможете поспілкуватися іміським головою Олексієм Петровичем Рябоконем та поставити свої запитання за номером  3-23-53.

В І-й та ІІІ-й четвер місяця з 10:00 та 12:00 в Центрі надання адміністративних послуг надаються юридичні консультації .....

Кожного вівторка з 16.00 год. до 17.00 год. у виконкомі Пирятинської міської ради функціонує „гаряча“ телефонна лінія. 

Електронне врядування
Ми в соціальних мережах
Я МАЮ ПРАВО!
Опитування
Чи повинні депутати Пирятинської міської ради керуватися етичним кодексом??
Так
359 (67.99 %)
Ні
169 (32.01 %)
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

© 2020 Пирятинська міська рада Powered By AMCMS v5.0 (0.47232 sec.)