Громада для людей
Створення туристичної привабливості
Підтримка місцевого бізнесу
Відкритість до партнерства

Шановні споживачі послуг централізованого водопостачання КП «Пирятинський міський водоканал»!

Шановні споживачі послуг централізованого водопостачання КП «Пирятинський міський водоканал»!

 

Відповідно до закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 №2189 – VIII, постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг» від 21.09.2019 року № 808 плата за абонентське обслуговування (з урахуванням податку на додану вартість) - це платіж визначений відповідно до планованих витрат виконавця (витрат, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, із здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку води (у разі їх наявності у будівлі споживача), а також за виконання інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням виконавцем абонентів за індивідуальними договорами (крім обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання).

З 1 березня 2022 року споживачам централізованого водопостачання КП «Пирятинський міський водоканал», що мешкають у багатоквартирних житлових будинках і будинках приватного сектору та мають індивідуальні договори на централізоване водопостачання, нараховуватиметься плата за абонентське обслуговування, розмір якої становитиме 18 грн. 76 коп. (з ПДВ) за одного абонента в місяць. В разі наявності лічильника холодної води в приміщенні абонента абонентська плата становитиме з 1 березня 2022 року по 30 червня 2022 року 35 грн. 19 коп. (з ПДВ) за одного абонента в місяць.

З 01.01.2022 плата за абонентське обслуговування застосовується підприємством до усіх споживачів: юридичних осіб (включаючи бюджетні установи незалежно від розташованості (у окремих будівлях, у багатоквартирних будинках) та населення (населення приватного сектору, розташованого у окремих будівлях; населення у багатоквартирних будинках), з якими укладені індивідуальні договори про надання послуг з централізованого водопостачання (у паперовому варіанті або у варіанті публічних договорів приєднання).

Звертаємо увагу, що на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. № 291) до тарифів  на послуги з централізованого водопостачання не включаються витрати, які включаються до складу ПЛАТИ ЗА АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.    

Плата за абонентське обслуговування нараховується споживачам, що мешкають у багатоквартирних житлових будинках, будинках приватного сектору та у яких з КП «Пирятинський міський водоканал» укладені індивідуальні договори.

Плата за абонентське обслуговування  не нараховується споживачам споживачам багатоквартирних будинків, які визначилися з моделлю договору і обрали договірні відносини за колективним договором.

Плата за абонентське обслуговування не є комунальною послугою і затверджується внутрішнім наказом по підприємству та визначається виконавцем комунальних послуг за їх фактичними витратами у розрахунку на 1 абонента на місяць. Тобто плата за абонентське обслуговування розраховується не за обсяги спожитих послуг, а в розрахунку на 1 абонента та виставлятиметься як окремий платіж.

У зв’язку з внесенням змін до Законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та «Про житлово-комунальні послуги», плата за абонентське обслуговування споживачів є обов’язковим платежем для всіх споживачів, з кожним із яких укладено індивідуальний договір про надання послуг з централізованого водопостачання.

 Плата за абонентське обслуговування не є комунальною послугою, тому, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг» від 21.08.2019  № 808,  держава регулює  її граничний рівень, який з  01.01.2022 р. становить 35 грн. 19 коп.

Кошти споживачами сплачуються на один банківський рахунок разом з послугами централізованого водопостачання.

Розрахунковим періодом для оплати є календарний місяць. Термін оплати аналогічний послугам з централізованого водопостачання  – до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Слід врахувати, що кошти за централізоване водопостачання,  та плату за абонентське обслуговування приймаються на один банківський рахунок, тому, в разі не повної оплати, спочатку розноситься оплата за абонентське обслуговування, а потім зараховується платіж  на послуги водопостачання.

Встановлена КП «Пирятинський міський водоканал» плата за абонентське обслуговування споживачів централізованого водопостачання, з якими укладено індивідуальні договори про надання послуг, складається з двох частин – постійної та змінної складових.

Плата за абонентське обслуговування споживачів послуг централізованого водопостачання за індивідуальними договорами нараховується із зазначеними нижче особливостями:

для споживачів, яким за індивідуальним договором послуги з централізованого водопостачання:

  • постійна складова (за обслуговування договору) у зазначеному для відповідної категорії споживачів розмірі;
  • змінна складова (за обслуговування вузла/вузлів комерційного обліку води) – за кожен вузол комерційного обліку води, що належить споживачу (споживачам) та взятий на абонентський облік.

 Розмір змінної складової залежить, насамперед, від наявності у кожного споживача або у багатоквартирному будинку вузла/вузлів комерційного обліку води.

        Змінна складова плати за абонентське обслуговування не нараховується у таких випадках:

  • за відсутності взятих на абонентський облік вузла/вузлів комерційного обліку води;
  • у разі прийняття співвласниками багатоквартирного будинку на зборах, відповідно до чинного законодавства, рішення про порядок самостійного обслуговування та заміни вузла (вузлів) комерційного обліку води та надання такого рішення до КП «Пирятинський міський водоканал».

Для абонентів, розташованих у багатоквартирних будинках, змінна складова (вартість обслуговування вузлів комерційного обліку води), за обслуговування усіх встановлених у кожному окремому будинку або його частині, обладнаній окремим інженерним вводом, вузла/вузлів комерційного обліку води розподіляється на відповідну кількість абонентів цього багатоквартирного будинку пропорційно кількості абонентів, оскільки вузол (вузли) обліку води забезпечують загальний облік споживання відповідної комунальної послуги в будівлі, її частині (під’їзді), обладнаній окремим інженерним вводом. 

 Співвласники багатоквартирного будинку, відповідно до законодавства, можуть прийняти на зборах рішення про порядок самостійного обслуговування та заміни вузла (вузлів) комерційного обліку води. У цьому випадку змінна складова плати за абонентське обслуговування КП «Пирятинський міський водоканал» не застосовується, а обслуговування таких вузлів комерційного обліку води забезпечується, з дотриманням вимог чинного законодавства, власниками/співвласниками будівлі самостійно за окремі кошти.

 Витрати, що формують змінну складову, є новими для підприємства витратами, оскільки обслуговування вузлів комерційного обліку підприємством до 01.01.2022 не здійснювалося.

Обслуговування встановлених у окремих приміщеннях багатоквартирного будинку вузлів розподільного обліку води (вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги в будівлях, де налічуються два та більше споживачів) забезпечують власники таких вузлів обліку води самостійно.

Розмір плати за абонентське обслуговування споживачів централізованого водопостачання за підсумком постійної та змінної складової,  не може перевищувати граничного розміру, який встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 808.

Враховуючи встановлені Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» показники прожиткового мінімуму, граничний розмір плати за абонентське обслуговування (з урахуванням податку на додану вартість) становить: 

Прожитковий мінімум на 1 особу на місяць та граничний розмір плати за абонентське обслуговування

(постійна та змінна складові) у розрахунку на одного абонента на місяць, грн

Показник

з 01.01.2022 по 30.06.2022

з 01.07.2022 по 30.11.2022

з 01.12.2022 по 31.12.2022

за 2022 рік

Прожитковий мінімум на 1 особу на місяць

2 393

2 508

2 589

Граничний розмір плати за абонентське обслуговування на 1 абонента на місяць

без ПДВ

29,33

30,73

31,73

361,36

з ПДВ

35,19

36,88

38,07

431,61

Складові постійної частини плати за абонентське обслуговування споживачів централізованого водопостачання у розрахунку на рік в цілому та у розрахунку на одного абонента на місяць наведені у таблиці.

№ п/п

Складові витрати плати за

абонентське обслуговування

Одиниця

виміру

Всього за рік, грн

Всього за

місяць, грн.

На 1

абонента на 1 місяць, грн.

1.

Витрати на оплату праці

грн.

1017990,48

75590,04

10,85

2.

ЄСВ

грн.

223957,92

16629,81

2,39

3.

Електроенергія

грн.

4033,32

336,11

0,05

4.

Амортизація

грн.

6120,36

510,03

0,07

5.

Канцтовари

грн.

20400,00

1700,00

0,24

6.

Папір для друку квитанцій

грн.

7250,00

604,17

0,09

7.

Послуги зв'язку, інтернет

грн.

18036,48

1503,04

0,22

8.

Обслуговування ПЗ

грн.

52320,00

4360,00

0,63

9.

Членські внески (оплата роботи сайту)

грн.

3126,12

260,51

0,04

10.

 

Інформаційні послуги (інфор. для споживачів)

 

грн.

 

15724,80

 

1310,40

 

0,19

11.

Паливо-мастильні матеріали

грн.

43058,64

3588,22

0,52

12.

Ремонт автомобіля

грн.

30000,00

2500,00

0,36

13.

Послуги банків за РКО

грн.

26134,20

2177,85

0,31

Всього витрат

грн.

1468152,32

111070,18

15,63

Плата за абонентське обслуговування без ПДВ

грн.

 

 

15,63

ПДВ

грн.

 

 

3,13

Всього плата за абонентське обслуговування на 1 абонента на 1 місяць (з ПДВ)

грн.

 

 

18,76

 Кожен споживач, що проживає у будівлі, обладнаній вузлом/вузлами комерційного обліку води, у складі плати за абонентське обслуговування, у межах граничного розміру, крім постійної частини, має сплачувати плату за обслуговування кожного вузла/вузлів комерційного обліку води (змінна частина) в залежності від наявності взятих на абонентський облік вузла/вузлів комерційного обліку води.

Плата за абонентське обслуговування споживачів послуг централізованого водопостачання за індивідуальними договорами сплачується споживачами у межах граничного розміру у наступних складових та з зазначеними нижче особливостями застосування:

населення приватного сектору та юридичні особи у окремо розташованих будівлях, у межах граничного розміру плати за абонентське обслуговування, сплачують місячну вартість обслуговування за кожен вузол комерційного обліку води, взятий на абонентський облік.

 

Особливості нарахування плати за абонентське обслуговування споживачам послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за індивідуальними договорами у багатоквартирних будинках

 Постійна частина плати за абонентське обслуговування споживачів послуг з централізованого водопостачання сплачується кожним споживачем.

Сплата змінної частини (плати за обслуговування будинкових вузлів комерційного обліку води) абонентами багатоквартирних будинків, з якими укладено індивідуальні договори про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, має певні особливості.

Враховуючи, що вузли обліку води забезпечують загальний облік споживання відповідної комунальної послуги в будівлі, її частині (під’їзді), обладнаній окремим інженерним вводом, споживачами, з якими укладені індивідуальні договори та які розташовані у багатоквартирних будинках, змінна складова (вартість обслуговування усіх будинкових вузла/вузлів обліку води, встановлених у кожному окремому будинку або його частині, обладнаній окремим інженерним вводом) сплачується солідарно та розраховується шляхом ділення вартості обслуговування цих будинкових вузлів комерційного обліку води, взятих КП «Пирятинський міський водоканал» на абонентський облік, на загальну кількість абонентів цієї будівлі або її частини (під’їзду), обладнаної окремим інженерним вводом.

 

Умови, за яких споживачами послуг у багатоквартирних будинків не сплачується плата за абонентське обслуговування

Плата за абонентське обслуговування (постійна і змінна частини) споживачами, розташованими у багатоквартирних будинках, не сплачується у разі прийняття на зборах відповідно до чинного законодавства рішення та укладення з КП «Пирятинський міський водоканал» на його підставі:

  1. колективного договору про надання послуг з централізованого водопостачання, що укладається від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою;
  2. договору про надання послуг з централізованого водопостачання з колективним споживачем, що укладається об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір.

У цих випадках обслуговування та заміна вузла (вузлів) комерційного обліку води організовується власниками (співвласниками) будинку самостійно.

Плата за абонентське обслуговування на місяць на одного абонента в разі встановлення одного засобу комерційного обліку з 1 березня 2022 року по 30 червня 2022 року

Складові плати за абонентське обслуговування

Одиниця виміру

Плата за абонентське обслуговування на місяць (з ПДВ)

Постійна частина

грн.

18,76

Змінна частина

грн.

35,76

Разом

грн.

54,52

Граничний розмір плати

грн.

35,19

Нарахування у межах граничного розміру плати

грн.

35,19

Усього нараховано

грн.

35,19

 

Плата за абонентське обслуговування на місяць на одного абонента в разі встановлення двох засобів комерційного обліку з 1 березня 2022 року по 30 червня 2022 року

Складові плати за абонентське обслуговування

Одиниця виміру

Плата за абонентське обслуговування на місяць (з ПДВ)

Постійна частина

грн.

18,76

Змінна частина

грн.

63,44

Разом

грн.

82,20

Граничний розмір плати

грн.

35,19

Нарахування у межах граничного розміру плати

грн.

35,19

Усього нараховано

грн.

35,19

 

 

 

Адміністрація КП «Пирятинський міський водоканал»

 

 

 

 

 

 

 

Мапа сайту

Режим роботи
пн.-чт. 08.00 - 17.15
пт. 08.00 - 16.00
обідня перерва - 12.00 - 13.00
Телефон
+38 (05358) 2-14-70
Телефон/факс
+38 (05358) 2-14-70
Електронна пошта
office@pyryatyn-mrada.gov.ua