Громада для людей
Створення туристичної привабливості
Підтримка місцевого бізнесу
Відкритість до партнерства

До відома споживачів послуг постачання теплової енергії по вул. Європейська 4-А,Б м. Пирятин

Інформація про наміри встановлення тарифу на послугу з постачання теплової енергії для житлових будинків по вул. Європейська 4-А,Б м. Пирятин та бюджетних установ, які надаватиме ТОВ «КП ТЕПЛО»

Тарифи на  послуги з постачання теплової енергії розраховані ТОВ «КП ТЕПЛО» у відповідності до «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води» затверджений постановою КМУ № 869 від 01.06.2011 р.

Діючі тарифи відсутні, оскільки підприємство новостворене та встановлює їх вперше.         

Обгрунтуванням потребою встановлення тарифу на послуги постачання теплової енергії для ТОВ «КП ТЕПЛО» на території Пирятинської МТГ є те, що тариф для даного підприємства встановлюється вперше, оскільки в цьому році підприємство визнане надавачем послуг на постачання теплової енергії для житлових будинків по вул. Європейська, 4-А, Б та бюджетних установ у зв’язку із визнанням його переможцем аукціонів на надання в оренду газової котельні по вул. Європейська 4-Д та теплогенераторних, які постачають тепло в учбові заклади Пирятинської МТГ.

Запропоновані проекти тарифів:

Найменування показників

Проект тарифів з ПДВ

Послуги для населення

Тариф на надання послуги з постачання теплової енергії для населення по вул. Європейська, 4-А,Б м. Пирятин, грн/Гкал (з ПДВ)

2 099,17

Послуги для бюджетних установ

Тариф на надання послуги з постачання теплової енергії для бюджетних установ, грн/Гкал (з ПДВ)

3 358,17

 

                   Структура планового тарифу на послуги з постачання теплової енергії для населення                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Статті витрат

Населення

 

Примітки

 

 

 Сума         грн

грн. на один. послуг

питома вага, %

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

1

Прямі матеріальні витрати :

1709721,07

1244,95

59,31

 

1.1.

-паливо

0,00

0,00

0,00

 

1.2.

-електроенергія

119320,45

86,88

4,14

 

1.3.

-газ

1524285,16

1109,92

52,87

 

1.4.

-матеріали, запчастини

63000,83

45,87

2,19

 

1.5.

- вода

3114,63

2,27

0,11

 

2

Прямі витрати з оплати праці :

238723,21

173,83

8,28

 

2.1.

-основна заробітна плата

228323,53

166,26

7,92

 

2.2.

-додаткова заробітна плата

10399,68

7,57

0,36

 

2.3.

-заохочувальні та компенсаційні виплати

0,00

0,00

0,00

 

3

Інші прямі витрати :

153731,67

111,94

5,33

 

3.1.

-внески на загальнообовязкове державне соціальне страхування

52519,11

38,24

1,82

 

3.2.

- оренда виробничого об'єкту

101212,56

73,70

3,51

 

4

Загальновиробничі витрати:

30274,95

22,04

1,05

 

4.1.

-ПММ на а втомобіль загальновиробничого призначення

7820,80

5,69

0,27

 

4.2.

- оренда автомобіля загальновиробничого призначення

3120,00

2,27

0,11

 

4.3.

-експертне обстеження та позачерговий технічний огляд котлів

0,00

0,00

0,00

 

4.4.

- повірка приладів

6358,29

4,63

0,22

 

4.5.

- охорона праці та техніка безпеки

4798,58

3,49

0,17

 

4.6.

- навчання та переатестація робітників

2087,80

1,52

0,07

 

4.7.

- технічне обслуговування газового обладнання

6089,48

4,43

0,21

 

5

Адміністративні витрати

158142,40

115,15

5,49

 

5.1.

-витрати на оплату праці апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу

120120,00

87,47

4,17

 

5.2.

-відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу

26426,40

19,24

0,92

 

5.3.

-витрати на оплату професійних послуг

1300,00

0,95

0,05

 

5.4.

-витрати на оплату послуг зв’язку

1300,00

0,95

0,05

 

5.5.

-витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування

3900,00

2,84

0,14

 

5.6.

-витрати на утримання основних засобів загальногосподарського використання

2496,00

1,82

0,09

 

5.7.

-витрати на врегулювання спорів у судах

0,00

0,00

0,00

 

5.8.

-інші витрати на утримання апарату управління підприємством

2600,00

1,89

0,09

 

6

Витрати на збут

0,00

0,00

0,00

 

7

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

0,00

0,00

0,00

 

8

Всього витрат (собівартість)

2290593,30

1667,91

79,46

 

9

Прибуток

111780,95

81,39

3,88

1373,328

9.1.

- обігові кошти

91623,73

66,72

3,18

 

9.2.

- податок на прибуток

20157,22

14,68

0,70

 

10

Тариф за 1 Гкал без ПДВ

2402374,25

1749,31

83,33

 

11

ПДВ, 20%

480474,85

349,86

16,67

 

12

Тариф за 1 Гкал з ПДВ

2882849,10

2099,17

100,00

 

Плановий обсяг реалізації теплової енергії для населення становить 1373,328 Гкал

 

                    Структура планового тарифу на послуги з постачання теплової енергії для бюджетних установ                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Статті витрат

Бюджетні установи

Примітки

 

 

 Сума         грн

грн. на один. послуг

питома вага, %

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

1

Прямі матеріальні витрати :

4632408,31

2228,50

66,36

 

1.1.

-паливо

0,00

0,00

0,00

 

1.2.

-електроенергія

181406,12

87,27

2,60

 

1.3.

-газ

4439872,19

2135,88

63,60

 

1.4.

-матеріали, запчастини

11130,00

5,35

0,16

 

1.5.

- вода

0,00

0,00

0,00

 

2

Прямі витрати з оплати праці :

276898,22

133,21

3,97

 

2.1.

-основна заробітна плата

276898,22

133,21

3,97

 

2.2.

-додаткова заробітна плата

0,00

0,00

0,00

 

2.3.

-заохочувальні та компенсаційні виплати

0,00

0,00

0,00

 

3

Інші прямі витрати :

198605,34

95,54

2,85

 

3.1.

-внески на загальнообовязкове державне соціальне страхування

60917,61

29,31

0,87

 

3.2.

- оренда виробничого об'єкту

33798,84

16,26

0,48

 

3.3.

- амортизація основних засобів виробничого призначення

103888,89

49,98

1,49

 

4

Загальновиробничі витрати:

55448,08

26,67

0,79

 

4.1.

-ПММ на а втомобіль загальновиробничого призначення

18950,40

9,12

0,27

 

4.2.

- оренда автомобіля загальновиробничого призначення

7560,00

3,64

0,11

 

4.3.

-експертне обстеження та позачерговий технічний огляд котлів

0,00

0,00

0,00

 

4.4.

- повірка приладів

2702,20

1,30

0,04

 

4.5.

- охорона праці та техніка безпеки

6446,92

3,10

0,09

 

4.6.

- навчання та переатестація робітників

5058,90

2,43

0,07

 

4.7.

- технічне обслуговування газового обладнання

14729,66

7,09

0,21

 

5

Адміністративні витрати

383191,20

184,34

5,49

 

5.1.

-витрати на оплату праці апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу

291060,00

140,02

4,17

 

5.2.

-відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу

64033,20

30,80

0,92

 

5.3.

-витрати на оплату професійних послуг

3150,00

1,52

0,05

 

5.4.

-витрати на оплату послуг зв’язку

3150,00

1,52

0,05

 

5.5.

-витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування

9450,00

4,55

0,14

 

5.6.

-витрати на утримання основних засобів загальногосподарського використання

6048,00

2,91

0,09

 

5.7.

-витрати на врегулювання спорів у судах

0,00

0,00

0,00

 

5.8.

-інші витрати на утримання апарату управління підприємством

6300,00

3,03

0,09

 

6

Витрати на збут

0,00

0,00

0,00

 

7

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

0,00

0,00

0,00

 

8

Всього витрат (собівартість)

5546551,15

2668,26

79,46

 

9

Прибуток

270671,70

130,21

3,88

2078,711

9.1.

- обігові кошти

221862,05

106,73

3,18

 

9.2.

- податок на прибуток

48809,65

23,48

0,70

 

10

Тариф за 1 Гкал без ПДВ

5817222,85

2798,48

83,33

 

11

ПДВ, 20%

1163444,57

559,70

16,67

 

12

Тариф за 1 Гкал з ПДВ

6980667,42

3358,17

100,00

 

Плановий обсяг реалізації теплової енергії для бюджетних установ становить 2078,711 Гкал

 

Зауваження та пропозиції від фізичних і юридичних осіб та їх об’єднань, приймаються за адресою: 37002, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Сумська, 2-Б, або на електронну адресу: kpteplo@gmail.com  протягом 7 днів з моменту розміщення на офіційному веб-сайті Пирятинської міської ради.

Адміністрація ТОВ «КП ТЕПЛО»             

Мапа сайту

Режим роботи
пн.-чт. 08.00 - 17.15
пт. 08.00 - 16.00
обідня перерва - 12.00 - 13.00
Телефон
(05358)2-05-81
Телефон/факс
(05358)2-05-80
Електронна пошта
office@pyryatyn-mrada.gov.ua