Громада для людей
Створення туристичної привабливості
Підтримка місцевого бізнесу
Відкритість до партнерства

Для ВПО

 

Мінсоцполітики та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)  реалізовують  спільний проєкт, спрямований на екстрену додаткову підтримку родин з вразливих категорій, які мають обов?язково евакуюватися з прифронтових громад Харківської і Сумської областей.  
Виплати будуть здійснюватись категоріям сімей з дітьми, які з 1 травня 2024 р. підлягають обов’язковій евакуації, а до евакуації проживали на території Сумщини і Харківщини та належали до однієї чи кількох таких категорій (отримували відповідні виплати від Мінсоцполітики):
 • у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;
 • сім'я є багатодітною з дітьми до 18 років;
 • дітей виховує одинока мати/одинокий батько;
 • сім’я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.
Після евакуації вказані сім’ї  отримають виплату у розмірі 10 800 грн на одну особу в родині. 
Додаткова фінансова допомога надаватиметься одноразово. Тривалість виплат залежатиме від бюджету програми.
Якщо родина евакувалася засобами, організованими відповідною облдерж(військ)адміністрацією, додатково звертатись по отримання даної допомоги не потрібно, виплату буде здійснено автоматично.
Якщо родина, в рамках обов’язкової евакуації, виїхала в безпечніше місце самостійно, потрібно звернутися  після евакуації до найближчого управління соціального захисту із заявою щодо виплати відповідної допомоги та підтвердними документами (у Пирятинській громаді – це відділ з питань надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки населенню № 3, пл. Героїв Майдану, 2).
Кошти одноразової грошової допомоги зараховуватимуться на рахунок одного з членів сім’ї-отримувача допомоги. Також кошти можна буде одержати через Укрпошту.
 

 

Протокол №3 засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб Пирятинської міської територіальної громади

 

До уваги внутрішньо переміщених осіб та осіб, що повернулись в Україну після тривалого перебування за кордоном, як отримати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям

Обласна безкоштовна «гаряча лінія»: 0-800-500-620

 

Умови призначення допомоги

Такі особи повинні на момент подання заяви за призначенням допомоги бути:

 • зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або 
 • перебувати на обліку в центрі зайнятості як такі, що шукають роботу, зокрема для отримання ваучера на навчання, або 
 • протягом 2-х місяців з дня призначення допомоги здійснити заходи, що сприяють своїй зайнятості, шляхом працевлаштування/ реєстрації як фізичної особи - підприємця/взяття на облік фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність/подання заяви для отримання допомоги на здобуття економічної самостійності/мікрогранту/ гранту на створення або на розвиток власного бізнесу/ваучера на навчання, або зареєструватися в центрі зайнятості як безробітні, або стати на облік в центрі зайнятості як такі, що шукають роботу.

 Якщо особа протягом 2-х місяців з дня призначення допомоги:

 • не здійснила заходи, що сприяють її зайнятості;
 • не зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна;
 • не стала на облік в центрі зайнятості як така, що шукає роботу;
 • знялася з обліку в центрі зайнятості, 

виплата допомоги припиняється з місяця, що настає після закінчення двомісячного строку.

Вимоги щодо працевлаштування застосовуються лише до інших працездатних осіб із складу сім’ї (крім одного отримувача допомоги), зокрема, якщо сім’я проживає на території територіальної громади, де у закладах дошкільної освіти та/або закладах загальної середньої освіти, відсутні місця або навчання проводиться в режимі он-лайн (повністю або частково). 

Особливості призначення допомоги особам, які повернулися в України після  перебували за кордоном понад 90 календарних днів 

Перевірку факту перебування осіб більше ніж 90 календарних днів підряд за кордоном проводить Мінфін щодо отримувачів допомоги, призначеної після 1 березня 2024 р.

У разі виявлення факту:

 • перебування менше ніж 90 календарних днів підряд за кордоном перед поверненням до України  - виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем виявлення такого факту.
 • перебування більше ніж 90 календарних днів підряд за кордоном і продовження перебування за кордоном на момент проведення перевірки - управління  соціального захисту населення надсилає письмове повідомлення або за допомогою засобів електронного, телефонного зв'язку отримувачу про необхідність подання протягом 30 календарних днів підтвердних документів про неотримання будь-яких виплат в країні перебування.

Такі документи повинні мати впорядкований автентичний переклад на українську мову. Вірність перекладу/справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально. Достовірність перекладу може бути засвідчена підписом особи, яка здійснила переклад, за умови наявності у неї відповідного свідоцтва (диплома) про кваліфікацію перекладача (копія якого додається).

Виплата державної соціальної допомоги продовжується на підставі наданих підтвердних документів про неотримання будь-яких виплат в країнах перебування. 

Якщо зазначені документи не подані, розмір допомоги автоматично перераховується без урахування до складу малозабезпеченої сім'ї особи, яка виїхала, з місяця, що настає за місяцем, в якому закінчився строк подання підтвердних документів.

Особливості врахування доходів 

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між встановленим рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом за шість місяців перед місяцем звернення або два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення (Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджений постановою КМУ  від 22.07.2020 № 632).

На період воєнного стану для вказаної  категорії осіб з 01.03.2024 визначені окремі особливості врахування доходів при розрахунку допомоги малозабезпеченим сім’ям, зокрема:

за кожний місяць включаються фактично отримані особами доходи;    

до сукупного доходу враховується допомога на проживання ВПО;

не включаються інші види соціальних допомог, якщо на дату звернення за призначенням допомоги малозабезпеченим сім’ям їх виплату припинено; 

якщо після призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям відбулося припинення/призначення інших видів допомог, розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям автоматично перераховується з урахуванням  таких змін з місяця, що настає за місяцем, в якому вони відбулися. 

Відповідно до Закону України ,,Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” передбачено надання допомоги сім'я, які з поважних або незалежних від неї причин мають середньомісячний сукупний доход нижчий від встановленого рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для сім’ї.

 Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям затверджено постановою Кабінету Міністрів України  від 24.02.2003 № 250 (зі змінами) (далі – Порядок).

 Відповідно до пункту 10 Порядку допомога малозабезпеченим сім’ям не призначається, якщо у складі сім’ї є працездатні особи, які в період за який враховуються доходи не працювали, не проходили військової служби, не здобували освіти, не перебували на обліку  в Центрі зайнятості більш ніж 3 місяці і якими (за яких) не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ЄСВ у мінімальному розмірі протягом 3-х місяців.

   Постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2024 №94 з 1 березня 2024 року передбачена можливість призначення допомогти малозабезпеченим, як виняток, сім’ям внутрішньо переміщеним особам та родинам, які повернулись з-за кордону, та не встигли працевлаштуватися,  не мають джерел доходів.

 

Кому допомога призначається незалежно від факту зайнятості та сплати ЄСВ:

З 1 березня 2024 року на період воєнного стану  допомога призначається на один 6 місячний термін,  якщо у складі сім'ї є особа працездатного віку, яка:

 • є особою з числа внутрішньо переміщених осіб і не працює або не сплатила або за неї не сплачено ЄСВ протягом періоду, за який враховуються доходи та/або
 • повернулася після міграції/тривалого перебування (не менше ніж 90 календарних днів) за кордоном, не перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа і не працює або не сплатила/за неї не сплачено ЄСВ і яка звертається за призначенням допомоги не раніше ніж через 15 робочих днів після такого повернення.

 

Протокол №2 засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб Пирятинської міської територіальної громади

 

На 6 місяців, автоматично, продовжуються виплати для ВПО, які не мають можливості працювати, а саме:

 • для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність);
 • осіб з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей (детальний перелік – у постанові);
 • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

 

ВПО також зможуть отримати виплати ще на 6 місяців, після подання нової заяви:

 • малолітня дитина, яка прибула в нову громаду без супроводу законного представника;
 • вагітна жінка після 30-го тижня вагітності (27-го тижня вагітності — для жінок, яких віднесено до I—IV категорій осіб, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС);
 • людина, яка втратила працездатність, але не має права на пенсійну виплату та /або отримує державну соціальну допомогу (за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім’ї не перевищує 9 444 грн.

Держава надає додаткову підтримку батькам, які не мають можливості працювати, доглядаючи дітей. Тому за заявою допомога продовжуватиметься, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9444 грн:

 • для осіб працездатного віку, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років;
 • або сімей, у яких виховується троє і більше дітей до 18 років (при цьому всі діти проживають в сім’ї і не виховуються в інтернатних закладах). 

Такі сім’ї отримають допомогу, якщо проживають на території, де ведуться чи можливі бойові дії .

Родини, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячого садочка, а навчання у школі відбувається онлайн або в змішаному форматі (офлайн та онлайн) – також можуть подати заяву і отримувати виплати протягом наступних півроку. 

Також за заявою допомога продовжується:

 • якщо людина працездатного віку не працює, але зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна чи така, що шукає роботу, і при цьому в сім’ї є діти, які відвідують садочки, школи, навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.
 • якщо особа доглядає за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжкохворою дитиною;

В усіх цих випадках допомога призначатиметься на всіх осіб з числа ВПО у такій сім’ї, але інші члени родини, які не працюють, мають зареєструватися в центрі зайнятості. Якщо вони цього не зроблять, виплата допомоги припиняється через місяць.


 

Алгоритм продовження виплат на проживання для ВПО з 1 березня 2024 р.

 

Виплати будуть призначені АВТОМАТИЧНО на 6 місяців, заяву подавати НЕ потрібно для :

 • пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність);
 • осіб з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю до 18 років, тяжкохворим дітям (детальний перелік – у постанові КМУ №94 );
 • дітям-сиротам та дітям, позбавлені батьківського піклування, особи з  їх числа віком до 23 років, батьки-вихователі і прийомні батьки;
 • вагітних жінок після 30-го тижня вагітності (27-го тижня вагітності — для жінок, яких віднесено до I—IV категорій осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС); 

Якщо ви не належите до вищезазначених категорій, можна скористатися алгоритмом і перевірити, чи маєте ви право для призначення виплат за заявою ще на 6 місяців, для:

 • осіб, які звертаються в інтересах  малолітньої дитини, яка прибула без супроводу законного представника;
 • осіб, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату та/або отримують державну соціальну допомогу;
 • осіб, які здійснюють догляд за кимось з вразливих груп населення:

особа з інвалідністю I групи;

дитина з інвалідністю до 18 років;

особа з інвалідністю I чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;

за особою, яка досягла 80-річного віку;

за дитиною, хворою на тяжкі захворювання (детальний перелік – у постанові КМУ №94 )

 • родин з дітьми в разі:

ваші діти навчаються в закладах освіти, у т. ч. вищих навчальних закладах  –  див. питання 9

вашим дітям до 14 років – див. питання 10

вашим дітям до 14 років або в сім'ї виховується троє чи більше дітей до 18-ти років та вони не можуть відвідувати навчальні заклади офлайн –  див. питання 11

 • осіб, які знаходяться на обліку в центрі зайнятості;
 • осіб, які працевлаштовані.

Виплати не призначаються:

 • якщо ви проживаєте на тимчасово окупованій території;
 • якщо ви належите до осіб, що здійснювали суттєві витрати або мають у власності  житлове приміщення, більше ніж 13,65 м2 на одного члена сім’ї, розташоване в інших регіонах, ніж ті, з яких виїхали (які не є окупованими і не ведуться бойові дії) (перелік витрат визначений Постановою КМУ № 332 додається);
 •  якщо дохід на одну особу у вашій сім'ї перевищує 9 444 грн

*доходом може вважатися, наприклад, заробітна плата, прибуток, для пенсіонерів – пенсія 


 

Зміни виплат для ВПО в Україні з 1 березня

 

Відповідно до прийнятої урядом постанови, виплату допомоги всім ВПО, які отримували її до 1 лютого 2024 року, автоматично буде продовжено до 1 березня, без додаткового звернення. Розмір допомоги залишається незмінним: для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень, для інших осіб – 2000 гривень.

Кому автоматично продовжать виплати ще на 6 місяців?

З 1 березня 2024 року допомога на проживання буде автоматично призначена ще на 6 місяців непрацездатним особам:

– пенсіонерам, у яких станом на 01.01.2024  розмір пенсії  не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність);

– особам з інвалідністю I чи II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям (за окремим переліком);

– дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з  їх числа віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Кому звернутися з заявою про продовження виплат?

Деякі категорії ВПО зможуть претендувати на продовження виплат з 1 березня після подачі нової заяви. Умовою для отримання допомоги є матеріальний стан сім’ї: розмір доходу на особу не має перевищувати 9 444 грн. (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність).

Право на продовження допомоги надалі матимуть наступні категорії громадян:

– родини ВПО з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій;

– родини з дітьми до 14 років, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячих садочків, а навчання в школі відбувається в форматі онлайн;

– родини, де один з членів сім’ї доглядає за особою з інвалідністю I групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною (за окремим переліком);

– малолітні діти, які прибули без супроводу батьків;

– вагітні жінки (починаючи з 30 тижня вагітності).

Умовою для отримання допомоги в сім’ях, де є працездатні особи, – працевлаштування таких осіб або реєстрація ФОП чи отримання допомоги на здобуття економічної самостійності чи отримання ваучера на навчання, та наявність у складі сім’ї дітей віком до 14 років.

Допомогу також зможе отримувати родина, в якій непрацююча працездатна особа на дату звернення зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, але ще не працевлаштувалась, та сім’ї з дітьми, які навчаються в школі чи вищому навчальному закладі. Водночас, якщо після призначення допомоги на додаткові 6 місяців працездатний непрацюючий член родини, який не займається доглядом за дітьми чи особами з інвалідністю, не сприятиме своїй зайнятості (наприклад, зніметься з обліку в Центрі зайнятості), виплату допомоги буде припинено.

ВПО, які отримували допомогу та відмовилися від неї, або зняті з обліку внутрішньо переміщених осіб через те, що вони повернулись до покинутого місця проживання,  але знову були змушені з нього виїхати, також зможуть знову звернутись за призначенням допомоги на проживання.

Про продовження виплати допомоги на проживання ВПО звертатися,  починаючи з лютого 2024 року, у ЦНАП або старостинський округ за місцем реєстрації ВПО. Якщо заявник буде відповідати встановленим критеріям, допомога призначатиметься і виплачуватиметься, починаючи з 1 березня.

  

 

  

 

  

 

 


 

Графік засідань Ради з питань внутрішньо переміщених осіб Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік

 

План роботи Ради з питань внутрішньо переміщених осіб Пирятинської міської територіальної громади на 2024-2025 роки

 

Протокол №1 засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб Пирятинської міської територіальної громади

Для внутрішньо переміщених осіб діє цифрова платформа безоплатної юридичної допомоги

 

Міжнародною організацією DRC (Представництво Датської ради у справах біженців в Україні) розроблено цифрову платформу безоплатної правової допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

У сучасному світі доступ до якісної юридичної допомоги - це не просто можливість, а, безперечно, право. Edopomoha.org – цифрова платформа, яка перевизначає концепцію безкоштовної юридичної допомоги для ВПО.

Edopomoha.org – це не просто платформа, це ініціатива, спрямована на забезпечення ВПО доступом до якісної юридичної допомоги.

Edopomoha.org – це інноваційний інструмент, призначений для тих, хто шукає якісні відповіді на юридичні питання. Цифрова платформа пропонує повний спектр юридичних послуг абсолютно безкоштовно.

Що саме Ви зможете знайти на платформі:

Відповіді на Юридичні Питання: Знайомтеся з роз'ясненнями та отримуйте чіткі відповіді на ваші правові питання.

Аналітичні Матеріали: Цікаві та зрозумілі статті, які розкривають складні юридичні теми.

Перелік Юристів: Мережа досвідчених юристів, готових надати вам консультацію безкоштовно.

Інформаційні Матеріали: Новини та інформація про важливі зміни в законодавстві.

Процес отримання консультації на платформі – це швидко та легко. Зареєструйтеся, оберіть зручний час для консультації та використовуйте доступний онлайн-чат для взаємодії з вашим юристом.


 

Постановою Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання окремих питань стосовно внутрішньо переміщених осіб" від 21.11.2023 №1226 внесено зміни, зокрема, до Постанови КМУ "Деякі питання виплат допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам" від 20.03.2022 №332.

Внесеними змінами до Порядку передбачено, що з 1 лютого 2024 року виплати на другий шестимісячний термін призначатимуться без додаткового звернення якщо:

 • середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 9444 гривні (4 розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);
 • у складі сім`ї є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку; є тяжко хворі діти; є особи з інвалідністю І чи ІІ групи; мають трьох і більше дітей, віком до 18 років, і доглядають за ними; доглядають за особами з інвалідністю І групи або дітьми з інвалідністю, віком до 18 років, або особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; фізичні особи, які надають соціальні послуги та отримують компенсацію за надання соціальних послуг; студенти, місце проживання яких не задеклароване/зареєстроване в гуртожитку;
 • працездатна особа, яка протягом шести місцяців, за які отримувала допомогу, сприяла своїй економічній самостійності та середньомісячний дохід якої не перевищує 7083 гривні (3 розміри прожиткового мінімумум для осіб, які втратили працездатність);
 • особи, які втратили працездатність, в тому числі досягли пенсійного віку та отримують пенсію, розмір якої не перевищує 7083 гривні (3 розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Загальний термін отримання допомоги не може перевищувати 12 місяців з місяця призначення.


 

До уваги внутрішньо переміщених осіб!

 

Перелік місць тимчасового проживання ВПО в Полтавській області

 

Щодо допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Допомога на проживання внутрішеньо переміщених осіб (далі – ВПО) надається щомісячно на кожну ВПО:

 • для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 грн; 
 • для інших осіб – 2000 грн.

Допомога призначалася безстроково. Достатньою підставою для її отримання був сам факт внутрішнього переміщення, засвідчений довідкою про взяття на облік ВПО.

 

Що змінилось в правилах надання допомоги?

Внесення урядом змін до порядку виплат відбулося у два етапи, а саме:

постановою від 11 липня 2023 р. № 709 „Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб”, яка набрала чинності 15 липня (далі  – Постанова № 709);

постановою від 31 липня 2023 р. № 789 „Про внесення змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам”, яка набрала чинності 1 серпня (далі  – Постанова № 789).

Після їх прийняття, підхід до призначення, нарахування та виплати допомоги змінився наступним чином:

 • допомога стала строковою й призначається на 6 місяців із можливістю продовження ще на півроку тільки з урахуванням ступеня вразливості ВПО (похилий вік, інвалідність, малозабезпеченість особи, перебування на її утриманні трьох і більше дітей тощо);

при призначенні допомоги буде враховуватися майновий стан отримувача;

 •  діти, народжені у ВПО після внутрішнього переміщення, тепер прямо визначені як отримувачі допомоги;
 •  з 1 листопада 2023 року допомога призначатиметься та виплачуватиметься не ВПО особисто, а на сім’ю.

Виплати допомоги ВПО, які оформили її до 1 серпня 2023 року:

Постанова № 709 передбачила автоматичне продовження з 1 серпня 2023 року виплати допомоги ВПО, які вже отримували її, на один шестимісячний період – до 31 січня 2023 року.

Виплати продовжили для ВПО, які перемістилися з територій, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, а також особам у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок російської збройної агресії.

Наступним чотирьом категоріям ВПО виплата допомоги з 1 серпня продовжена не була:

 •  людям, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль;
 •  тим, хто відбуває покарання в місцях позбавлення волі;
 •  засудженим за окремі види злочинів проти основ національної безпеки або оголошених в розшук;
 •  ВПО, які повернулися до покинутого місця проживання.

За результатами проведення Міністерством фінансів верифікації отримувачів виплат, під час якої ВПО перевірені на відповідність так званим "майновим критеріям" для отримання допомоги на проживання.

Тож з 1 вересня 2023 року виплати допомоги припинили, якщо за результатами верифікації з’ясувалося, що переселенець після 15 липня 2023 року:

 • придбав транспортний засіб, якому менше ніж 5 років, за винятком мопеда, причепа тощо;
 • придбав нерухоме майно, цінні папери тощо на суму більше ніж 100 тис грн;
 • має на депозитному банківському рахунку більше ніж 100 тис грн, або ОВДП на таку ж суму;
 • придбав безготівкову та/або готівкову іноземну валюту, банківські метали на загальну суму, що перевищує 100 тис грн;
 • має у власності придатне для проживання житло, що розташоване не на територіях ведення бойових та тимчасово окупованих територіях;
 • перебував та після внутрішнього переміщення перебуває на повному державному утриманні в дитячому будинку, школі-інтернаті, геріатричному пансіонаті, будинку-інтернаті для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю тощо.

Виплати допомоги ВПО, які вперше звернулися за її призначенням після 1 серпня 2023 року:

З 1 листопада допомога  призначається виключно на сім'ю та виплачується щомісяця одному з її членів (уповноваженій особі).

Допомога не буде виплачуватися, якщо операції (придбання авто, земельної ділянки, житла, іноземної валюти тощо) здійснені ВПО протягом трьох місяців перед зверненням, а наявність в особи коштів на депозиті, ОВДП та/або придатного для проживання житла встановлюватиметься на 1 число місяця, з якого призначається допомога.

Схвалені урядом зміни також передбачають, що підстави для відмови у призначенні допомоги будуть застосовуватися лише до конкретної ВПО, яка звертається за допомогою, а не до всієї сім'ї.

Також потрібно враховувати, що допомога не призначається, а нарахування та виплата вже призначеної допомоги припиняються, у разі якщо отримувач:

 • повернувся до покинутого місця проживання;
 • виїхав на постійне місце проживання за кордон;
 • перебуває за кордоном більш як 30 календарних днів підряд;
 • перебуває за кордоном більш як 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду отримання допомоги.

 

ВПО, які вже отримують допомогу, мають пам'ятати, що кошти, виплачені їм неправомірно або повторно, мають бути повернуті добровільно чи на вимогу органу соцзахисту.

Допомога призначається на другий шестимісячний період автоматично, якщо:

середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача протягом періоду, за який враховуються доходи, не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому приймається рішення про призначення допомоги на другий шестимісячний період;

у складі отримувачів є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку (включно); громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними; особи з інвалідністю; громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також фізичні особи, які надають соціальні послуги та отримують компенсацію за надання соціальних послуг, студенти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, які не мають реєстрації місця проживання в гуртожитках;

у складі отримувачів є непрацююча працездатна особа, яка протягом перших шести місяців, за які отримувала допомогу, сприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалася/зареєструвалася у центрі зайнятості як безробітна, зареєструвалася як фізична особа - підприємець/або отримала допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу/ваучер на навчання) та середньомісячний дохід якої протягом періоду, за який враховуються доходи, не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому приймається рішення про надання допомоги на другий шестимісячний період;

уповноважена особа/отримувач, які втратили працездатність, в тому числі досягли пенсійного віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та отримують пенсію, розмір якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому призначається допомога.

На другий шестимісячний період призначається допомога неповнолітнім та малолітнім дітям, які прибули без супроводу законного представника.

Загальний строк отримання допомоги не може перевищувати 12 місяців з місяця призначення.

Щодо інформування ВПО.

Для сприяння у взаємодії органів виконавчої влади та громадськості, забезпечення на території Полтавської області оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, у тому числі поселення в МТП, в області функціонує Комунальна бюджетна установа „Обласний контактний центр” Полтавської обласної ради, де в цілодобовому режимі працюють „гарячі” телефонні лінії, якими можуть скористатися ВПО, а саме: основна – (0800) 50 22 30 та додаткові – (050) 692 74 31, (066) 656 87 27.


 

До уваги внутрішньо переміщених осіб!

 

Надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб направлена на осіб, які найбільше її потребують. Відтепер:

- термін надання допомоги складає від 6 до 12 місяців;

- з 1 серпня 2023 року допомога автоматично продовжується на 6 місяців для внутрішньо переміщених осіб, які вже до зазначеної дати отримують допомогу на проживання (крім тих, які перебувають за кордоном більше 30 календарних днів підряд, відбувають покарання в місцях позбавлення волі, були засуджені за колабораціонізм, повернулися до постійного місця проживання), звертатися додатково не потрібно;

- розмір допомоги залишається на рівні 3,0 тис. грн щомісяця для дітей та осіб з інвалідністю, 2,0 тис. грн – для інших осіб;

- допомогу отримають діти, народжені після переміщення в сім’ях внутрішньо переміщених осіб;

- допомога призначається на родину внутрішньо переміщених осіб з урахуванням соціального статусу, майнового стану кожного члена родини;

З 1 вересня 2023 року передбачено здійснення верифікації всіх отримувачів допомоги, за результатами якої Міністерством фінансів України буде надано пропозиції щодо припинення надання допомоги окремим особам.

Щодо осіб, які вперше виявили бажання отримувати допомогу з 1серпня 2023 року, буде застосовуватися верифікація.

 

Телефон обласної гарячої лінії 0-800-500-620.


 

До відома ВПО!

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 709 від 11.07.2023 «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб», якою визначено нові підходи до надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Детально - за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/709-2023-%D0%BF#Text

Куди звертатися внутрішньо переміщеним особам, аби знятися з обліку

Внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані на території певної територіальної громади, аби знятися з обліку, зобов’язані  повідомити виконавчі органи сільських, селищних, міських рад; центр надання адміністративних послуг в один зі способів:

 • особисто подати повідомлення за місцем отримання довідки не пізніше, як за три дні до від’їзду;
 • особисто подати повідомлення протягом трьох днів після повернення до покинутого місця проживання;
 •  подати повідомлення про скасування дії довідки про взяття на облік ВПО можна через портал „ДІЯ“, за посиланням: https://diia.gov.ua/services/pripinennya-groshovoyi-dopomogi-vpo.

Рішення про скасування дії довідки ВПО невідкладно вносять до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Важливо! Якщо ви скасуєте довідку ВПО, то разом з цим припиняються виплати та пільги, які з цим пов'язані. Також, поновити довідку ВПО ви зможете, якщо знов будете змушені переїхати в іншу область з території, де ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованої території.

Важливо! Уряд ухвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, яке дозволяє внутрішньо переміщеним особам, які повернулись на постійне місце проживання, але мають зруйноване житло, продовжувати отримувати допомогу на проживання. Рішення Уряду передбачає, що дія довідки не буде скасовуватись для ВПО, які повернулися до покинутого місця постійного проживання, але є власниками пошкодженого або знищеного нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Якщо повернувся додому (раніше покинутого місця проживання), чи потрібно змінювати місце перебування в Дії ?

Якщо ви повернулися додому (раніше покинутого постійного місця проживання), то потрібно подати заяву на скасування довідки ВПО через застосунок Дія або звернувшись до органу соцзахисту населення.

Зверніть увагу, вам не потрібно змінювати адресу фактичного місця проживання в Дії, потрібно просто знятися із обліку внутрішньо переміщених осіб. Однак, якщо виникатимуть додаткові питання, за консультацією рекомендуємо звернутися до УСЗН.

Дізнатися точні контактні дані УСЗН можна на сайтах Обласних державних адміністрацій/ Обласних військових адміністрацій через Департаменти соціального захисту населення — https://cutt.ly/e8hA54w 

Додатково нагадаємо координати для звернення внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території Пирятинської міської територіальної громади для зняття з обліку:

- відділ (центр) надання адміністративних послуг: м. Пирятин, пл. Героїв майдану,2;

- відділ соціального захисту та охорони здоров’я виконавчого комітету Пирятинської міської ради: м. Пирятин, вул. Соборна,42, кабінет 8;

- до старостинських округів.

 

Запрошуємо внутрішньо переміщених осіб отримати ваучер для навчання та підвищення даних кваліфікації:

122 Комп'ютерні науки;

181 Харчові технології;

075 Маркетинг;

076 Підприємництво та торгівля;

242 Туризм і рекреація;

051 Економіка (лише для осіб, звільнених з військової служби та інших служб безпеки);

073 Менеджмент (лише для осіб, звільнених з військової служби та інших служб безпеки.

Ваучер компенсує вартість навчання не більше 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Станом на 01.01.2023 - це 26840 грн.

Цей ваучер доступний для різних категорій осіб, зокрема для:

 • осіб віком старше 45 років зі страховим стажем не менше 15 років;
 • осіб, звільнених з військової служби та інших служб безпеки;
 • внутрішньо переміщених осіб працездатного віку (18-60 років);
 • осіб, які постраждали від воєнної агресії та воєнного стану;
 • осіб з інвалідністю за відсутності відповідної роботи.

Зареєструватися можна за посиланням: https://cutt.ly/FwwGB4Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мапа сайту

Режим роботи
пн.-чт. 08.00 - 17.15
пт. 08.00 - 16.00
обідня перерва - 12.00 - 13.00
Телефон
+38 (05358) 2-14-70
Телефон/факс
+38 (05358) 2-14-70
Електронна пошта
office@pyryatyn-mrada.gov.ua