Громада для людей
Створення туристичної привабливості
Підтримка місцевого бізнесу
Відкритість до партнерства
19 лютого 2019 року 16:27

Основні завдання відділу бухгалтерського обліку та звітності

Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Пирятинської міської ради  є структурним підрозділом виконавчого комітету Пирятинської міської ради, утворений відповідно до пункту 1 статті 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про службу в органах самоврядування в Україні“,  „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, „Про запобігання корупції“, „Про звернення громадян“, „Про доступ до публічної інформації “, „Про захист персональних даних“, Кодексом законів про працю України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, інструкціями та наказами Міністерства фінансів України, УДКСУ, рішеннями міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням  про відділ та іншими нормативними актами, які регламентують діяльність органів місцевого самоврядування.

            Основними  завданнями  відділу є:

Ведення    бухгалтерського    обліку    фінансово-господарської  діяльності

виконавчого комітету Пирятинської міської ради та складання звітності;

відображення  у    документах  достовірної та у повному обсязі інформації

про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

забезпечення     дотримання     бюджетного    законодавства  при  взятті

бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до зареєстрованих  бюджетних фінансових зобов’язань,  достовірного  та у повному обсязі відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням

фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів  відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

запобігання виникненню негативних явищ у фінансово- господарській

діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

відділом  здійснюється методичне керівництво та контроль за дотриманням

вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної звітності по установах, для яких виконавчий комітет Пирятинської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів.

 

 

          Відповідно до структури та штатного розпису у відділі налічується 12 штатних одиниць, з яких 8 посадових осіб (начальник відділу, заступник, спеціалісти) та 4 особи обслуговуючий персонал (водії, техпрацівники).

          Відділ працює із використанням програмних продуктів ІС-ПРО, ME Doc, UA бюджет.

           Відділ здійснює  бухгалтерський облік  та обслуговує виконавчий комітет Пирятинської міської ради та його структурні підрозділи, 16 бюджетних установ міської ради (ДНЗ-7, ЦДЮТ, СЮТ, ШЕВ, ДЮСШ,  бібліотеки - 2, будинки культури – 2, музей), методичний кабінет відділу освіти, інклюзивно ресурсний центр та Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді.

         Відділу підпорядковані  (в частині звітності) розпорядники бюджетних коштів 3 ступеню (ЗОШ №6,ЗОШ №4, ліцей) та одержувачі бюджетних коштів (КП Каштан, КП Пирятинський міський водоканал, ОСББ – 2,  ФСТ Колос, рада ветеранів)

          В межах  визначених функцій та завдань відділом бухгалтерського обліку та звітності впродовж  2018 року була проведена наступна робота:

 1. Виконано рішень сесій – 24;
 2. Виконано рішень виконкому –15;
 3. Виконано розпоряджень міського голови – 1007 (оплата праці – 687, відрядження – 289, лікування - 12, інші -19);
 4. Виконано наказів відділів (освіта, культура) – 181;
 5. Опрацьовано вхідної кореспонденції (листи, заяви, звернення) - 304, в тому числі звернень громадян -32, запитів на  інформацію – 5, видано довідок про заробітну плату-124, направлень в ДНЗ – 126, відповіді -17;
 6. Опрацьовано табелів робочого часу - 240;
 7. Опрацьовано 18024 особових рахунків працівників (нарахування заробітної плати 2 рази на місяць по 751 особовому рахунку);
 8. Опрацьовано 261 листок непрацездатності;
 9. Подано заявок на виплату лікарняних по фонду соціального страхування -24;
 10. Прийнято та опрацьовано 638 авансових звітів;
 11. Складено  40 штатних розписів та 26 тарифікаційних списків;
 12. Опрацьовано первинної документації по оприбуткуванню (переміщенню) та списанню товарно-матеріальних цінностей - 5543;
 13. Опрацьовано меню –вимог - 3000;
 14. Опрацьовано табелів відвідування ДНЗ – 275, ШЕВ – 90;
 15. Проведено наказів  про зарахування (відрахування) учнів ШЕВ – 126;
 16. Внесено первинних даних до програмного забезпечення  - 295, в тому числі кошторисів -35, довідок про внесення змін до кошторисів – 260;
 17. Відпрацьовано (набрано) реєстрів бюджетних  юридичних зобов’язань -1808;
 18. Відпрацьовано (набрано) реєстрів бюджетних фінансових зобов’язань – 4800;
 19. Опрацьовано (набрано) платіжних доручень -5464;
 20. Опрацьовано виписок УДКСУ 8129;
 21. Розміщено на  сайті використання публічних коштів Е-дата  - 1034 угоди, 101- додаткова угода, 2098 видаткових накладних, актів виконаних робіт (наданих послуг) – 1362, фінансових звітів -4, звітів про відрядження -4;
 22. Складено та подано звітів -126,  в тому числі до УДКСУ -27 (про надходження і використання коштів, баланс),  ДФСУ – 42 (ЄСВ -12,1ДФ -4, ПДВ -12, екологічний - 4, використання надр -4, податок на землю -1, неприбуткові установи -1, звіт про суми  податкових пільг -4), статистики – 53,  ФСС – 4;
 23. Проведено 21 процедуру відкритих торгів, 3 переговорних процедури, 21 допорогову закупівлю, підготовлено 33  тендерні документації.
 24. Опубліковано 275 звітів про укладені договори.
 25. Проведено інвентаризацію в 19 закладах та відповідно складено інвентаризаційні описи, протоколи інвентаризації,  звіряльні відомості по кожному закладу інвентаризації;
 26. Складено 24 лімітні довідки на використання паливно-мастильних матеріалів;
 27. Видано 493 подорожніх листи;
 28. Проведено операцій (довідок) в натуральній формі – 20;
 29. Проведено квартальних звірок залишків ТМЦ – 28;
 30. Складено актів передачі ТМЦ та витрат з реконструкції -35;
 31. Виконано 44 міські програми;
 32. Складено 936 меморіальних ордерів;

           З метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів  відділом щомісячно проводиться аналіз споживання енергоносіїв установами міської ради, щоквартально аналіз цін на продукти харчування, 2 рази на рік моніторинг цін на будівельні та господарчі товари.

Детально з презентацією можна ознайомитися за посиланням: Звіт про роботу відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Пирятинської міської ради за 2018 рік

 

 

Мапа сайту

Режим роботи
пн.-чт. 08.00 - 17.15
пт. 08.00 - 16.00
обідня перерва - 12.00 - 13.00
Телефон
+38 (05358) 2-14-70
Телефон/факс
+38 (05358) 2-14-70
Електронна пошта
office@pyryatyn-mrada.gov.ua