Громада для людей
Створення туристичної привабливості
Підтримка місцевого бізнесу
Відкритість до партнерства

Перелік питань для перевірки знань кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Пирятинської міської ради

Загальний перелік питань для перевірки знань кандидатів на заміщення вакантних посад начальників на спеціалістів відділів виконавчого комітету та

самостійних (відокремлених) управлінь та відділів міської ради

 

1. Питання    на   перевірку   знання   Конституції   України

 

1. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2)

2. Форма правління в Україні (стаття 5).

3.Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

4. Конституційне право на працю (стаття 43).

5. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).

6. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

7. Державний бюджет України (стаття 96).

8. Повноваження Президента України (стаття 106).

9. Право громадянина на вибори (стаття 70).

10. Основні розділи Конституції України.

11. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

12. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

13. Державні символи України (стаття 20).

14. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

15. Найважливіші функції держави (стаття 17).

16. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).

17. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

18. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

 

   2. Питання  на перевірку знання Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування“

 

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування (стаття 1).
 2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).
 3. Основні принципи служби в органах місцевого  самоврядування (стаття 4).
 4.  Право службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 5. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).
 6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9 ).
 8. Прийняття на службу в органи  місцевого самоврядування (стаття 10).
 9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
 10. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 12).
 11. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).
 12. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 14, 15).
 13. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
 14. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
 15. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).
 16. Обчислення стажу в органах місцевого самоврядування (стаття 22).
 17. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування  (стаття 24).

 

3. Питання  на  перевірку знання Закону України

„Про запобігання корупції“

 

 1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України „Про запобігання корупції“ (стаття 3).
 3. Контроль та перевірка декларацій, поданих суб’єктами декларування (стаття 48).
 4. Обмеження щодо одержання подарунків (стаття 23).
 5. Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27).
 6. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (стаття 21).
 7. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 8. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 9. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища (стаття 56).
 10. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки (стаття 38).
 11. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 68).
 12. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).
 13. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень   (стаття 44).
 14. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22).
 15. Суб’єкти, на які поширюється дія Закону України „Про запобігання корупції“ (стаття 3).
 16. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25). 
 17. Нерозголошення інформації (стаття 43). 

 

4. Питання  на перевірку знання Закону України „Про місцеве  самоврядування в Україні“

 

 1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).
 2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).
 3. Повноваження сільських, селищних, міських рад (статті 25, 26).
 4. Основні повноваження виконавчих органів сільських, селищних і міських рад  (статті 27-40).
 5. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42).
 6. Порядок формування рад (стаття 45).
 7. Основні розділи Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“.
 8. Місцеві податки і збори (стаття 69).
 9.  Місцеві бюджети   (статті 63).
 10. Порядок скликання і проведення сесії ради (стаття 46).
 11. Постійні комісії ради, їх завдання та повноваження (стаття 47).
 12. Депутат ради (стаття 49).
 13. Секретар сільської, селищної, міської ради (стаття 50).
 14. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради (стаття 51).
 15. Повноваження виконавчого комітету (стаття 52).
 16. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).
 17. Право комунальної власності (стаття 60).
 18. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (статті 74-77).
 19. Виконавчі органи рад (стаття 11).

  5. Питання  на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків працівників Центру надання                                   адміністративних послуг виконкому міської ради

     (закони України: „Про адміністративні послуги“, „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні“,  „Про звернення громадян“,             „Про доступ до публічної інформації“)

 1. Визначення  „адміністративна послуга“ (стаття 1 Закону України    „Про адміністративні послуги“).
 2. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг (стаття 4 Закону України „Про адміністративні послуги“).
 3. Основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг (стаття 4 Закону України „Про адміністративні послуги“).
 4. Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг (стаття 7 Закону України „Про адміністративні послуги“).
 5. Визначення  „інформаційна картка адміністративної послуги“ (стаття 8 Закону України „Про адміністративні послуги“).
 6. Визначення  „технологічна картка адміністративної послуги“ (стаття 8 Закону України „Про адміністративні послуги“).
 7. Строки надання адміністративних послуг (стаття 10 Закону України „Про адміністративні послуги“).
 8. Плата за надання адміністративних послуг,  адміністративний збір (стаття 11 Закону України „Про адміністративні послуги“).
 9. Адміністратор за визначенням статті 13 Закону України „Про адміністративні послуги“.
 10.  Основні завдання адміністратора (стаття 13 Закону України „Про адміністративні послуги“).
 11.  Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг (стаття 14 Закону України „Про адміністративні послуги“).
 12. Надання супутніх послуг у приміщеннях, де розміщуються центри надання адміністративних послуг та інших приміщеннях, де надаються адміністратиіні послуги (стаття 15 Закону України "Про адміністративні послуги").
 13. Реєстр адміністративних послуг (стаття 16 Закону України "Про адміністративні послуги")
 14. Єдиний державний  портал адміністративних послуг (стаття 17 Закону України "Про адміністративні послуги")
 15. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг (стаття 19 Закону України "Про адміністративні послуги")

       6. Питання  на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків працівників відділу   державної реєстрації виконкому міської рад

     (Порядок ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051, закони України: „Про Державний земельний кадастр“,

 „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні“,  „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень“, „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань“)

1. Державний земельний кадастр – визначення за законом (стаття 1 Закону України „Про Державний земельний кадастр“).

2. Порядок користування відомостями Державного земельного кадастру щодо витяга з ДЗК (стаття 38 закону України „Про Державний земельний кадастр“).

3. Повноваження адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та уповноважених посадових осіб виконавчих органів місцевого самоврядування (пункт 9Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року  № 1051).

4. Перелік документів потрібні для отримання витягу з Державного земельного кадастру? (пункт 166 Порядку ведення Державного земельного кадастру).

5. Строк надання витягу з Державного земельного кадастру (пункт 167 Порядку ведення Державного земельного кадастру).

6. Підстави відмови у наданні відомостей з Державного земельного кадастру (пункт 168 Порядку ведення Державного земельного кадастру).

7. Процедура реєстрації місця проживання (пункт 18 постанови від 02.03.2016 № 207  „Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру“; стаття 3 Закону України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні“).

8. Процедура зняття з реєстрації місця проживання (пункт 26 постанови  від 02.03.2016 № 207 „Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру“; стаття 7 Закону України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні“).

9. Підстави для відмови в реєстрації або знятті з реєстрації місця проживання (стаття 9 Закону України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні“).

10. Повноваження органів реєстрації та державних органів у сфері реєстрації фізичних осіб (стаття 11 Закону України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні“).

11. Визначення терміну „державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень“ (стаття 2 Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень“).

12. Визначення терміну „державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців“ (стаття 1 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань“).

13. Повноваження суб’єктів державної реєстрації прав (стаття 9 Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень“).

14. Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки державної та комунальної власності (стаття 28 Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень“).

15. Перелік документів, які подаються для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю (частина 5 стаття 17 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань“).

16. Визначення терміну „Державний реєстр актів цивільного стану громадян“ (стаття 11 Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану“).

17. Державна реєстрація народження фізичної особи та її походження (стаття 13 Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану“).

18. Державна реєстрація смерті (стаття 17 Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану“).

19. Державна реєстрація шлюбу та його розірвання (статті 14-15 Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану“).

 

7. Питання  на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків головного спеціаліста

              з соціальних питань виконкому міської ради

              (закони України: „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні“, „Про соціальний і                                  правовий  захист військовослужбовців та членів їх сімей“,  „Про державну допомогу сімʼям з дітьми“, „Про державну соціальну допомогу                                   інвалідам  з дитинства та дітям-інвалідам“, „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей“, „Про забезпечення прав і                          свобод внутрішньо переміщених осіб“)

 1. Основні засади державної політики щодо ветеранів праці та громадян похилого віку (стаття 1 Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні“).
 2. Особи, які визнаються ветеранами праці (стаття 6 Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні“).
 3. Соціальний захист військовослужбовців (стаття 1 Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“).
 4. Право сімей з дітьми на державну допомогу (стаття 1 Закону України „Про державну допомогу сімʼям з дітьми“).
 5. Види державної допомоги сімʼям з дітьми (стаття 3 Закону України „Про державну допомогу сімʼям з дітьми“).
 6. Право на державну соціальну допомогу  (стаття 1 Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам“).
 7. Розміри державної соціальної допомоги (стаття 2 Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам“).
 8. Субʼєкти, які ведуть облік бездомних осіб  і безпритульних дітей (стаття 7, стаття 11 Закону України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей“).
 9. Запобігання безпритульності дітей-сиріт, дітей,  позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (стаття 11 Закону України                   „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей“).
 10. Надання послуг бездомним особам (стаття 17 Закону України  „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей“).
 11. Основні засади надання соціальних послуг (стаття 2 Закону України „Про соціальні послуги“).
 12. Порядок надання соціальних послуг (стаття 7 Закону України   „Про соціальні послуги“).
 13.  Основні права та обовʼязки осіб, що надають   соціальні послуги (стаття 11 Закону України „Про соціальні послуги“).
 14. Поняття внутрішньо переміщеної особи (стаття 1  Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб“).
 15. Види державної допомоги сімʼям з дітьми (стаття 3 Закону України „Про державну допомогу сімʼям з дітьми“).

 

8. Питання  на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків головного спеціаліста з питань                            цивільного захисту та мобілізаційної роботи виконкому міської ради

(Кодекс цивільного захисту України, закони України: „Про основи національної безпеки України“,   

„Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“)

 1. Відносини, що регулюються Кодексом цивільного захисту України (стаття 1 Кодексу цивільного захисту України).
 2. Цивільний захист (стаття 4 Кодексу цивільного захисту України).
 3. Основні принципи здійснення цивільного захисту (стаття 7 Кодексу цивільного захисту України).
 4. Права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту (стаття 21 Кодексу цивільного захисту України).
 5. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту (стаття 19 Кодексу цивільного захисту України).
 6. Правова основа національної безпеки (стаття 2 Закону України „Про основи національної безпеки України“).
 7. Обʼєкти національної безпеки (стаття 3 Закону України „Про основи національної безпеки України“).
 8. Субʼєкти забезпечення національної безпеки (стаття 4 Закону України „Про основи національної безпеки України“).
 9. Пріоритети національних інтересів (стаття 6 Закону України „Про основи національної безпеки України“).
 10.  Контроль за здійсненням заходів щодо забезпечення національної безпеки (стаття 11 Закону України „Про основи національної безпеки України“).
 11. Правова основа мобілізаційної підготовки та  мобілізації (стаття 11 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“).
 12.  Організація і порядок бронювання  військовозобовʼязаних  (стаття 25 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“).
 13. Стимулювання заходів з мобілізаційної підготовки (стаття 8  Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“).
 14. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту (стаття 19 Кодексу цивільного захисту України).
 15. Обовʼязки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації  (стаття 21 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“).

 

9. Питання  на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків працівників відділу освіти   міської ради

(закони України: „Про освіту“, „Про позашкільну освіту“,  „Про звернення громадян“, „Про доступ до публічної інформації“)

 1. Психологічна служба в системі освіти (стаття 21 Закону України  „Про освіту“).
 2. Документи про освіту (стаття 27 Закону України „Про освіту“).
 3. Керівник навчального закладу (стаття 20 Закону України „Про освіту“).
 4. Кадрове забезпечення сфери освіти (стаття 54 Закону України „Про освіту“).
 5. Структура освіти (стаття 29 Закону України „Про освіту“).
 6. Позашкільні навчальні заклади (стаття 39 Закону України „Про освіту“).
 7. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі освіти (стаття 14 Закону України „Про освіту“).
 8. Основні завдання позашкільної освіти (стаття 8 Закону України „Про позашкільну освіту“).
 9. Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту (стаття 2 Закону України „Про дошкільну освіту“).
 10. Повноваження органів місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти (стаття 19 Закону України  „Про дошкільну освіту“).
 11.  Обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників (стаття 56  Закону України „Про освіту“).
 12. Вимоги до звернення (стаття 5 Закону України "Про звернення громадян").
 13. Основні положення Закону України "Про позашкільну освіту"
 14. Право громадян України на освіту (стаття 3 Закону України "Про освіту").
 15. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги (стаття 18 Закону України "Про звернення громадян").

10. Питання  на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків працівників відділу з земельних та екологічних питань виконкому міської ради

(Земельний кодекс України, закон України „Про охорону навколишнього природного середовища“)

 1. Право постійного користування земельною ділянкою (стаття 92 Земельного кодексу України).
 2. Право оренди земельної ділянки (стаття 93 Земельного кодексу України).
 3. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин (стаття 12 Земельного кодексу України).
 4. Категорії земель (стаття 19 Земельного кодексу України).
 5.   Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок  (стаття 20 Земельного кодексу України).
 6. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (стаття  22 Земельного кодексу України).
 7.   Зміст права земельного сервітуту (стаття 98 Земельного кодексу України).
 8. Земельні ділянки особистих селянських господарств (стаття 33 Земельного кодексу України).
 9. Землі житлової та громадської забудови (глава 6 Земельного кодексу України).
 10. Добросусідство (глава 17 Земельного кодексу України).
 11. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (стаття 118 Земельного кодексу України).
 12. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (глава 13 Земельного кодексу України).
 13. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (стаття 121 Земельного кодексу України).
 14. Право власності на землю територіальних громад (стаття 83 Земельного кодексу України).
 15. Спільна сумісна власність на земельну ділянку (стаття 89 Земельного кодексу України).
 16. Екологічні права громадян України (стаття 9 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища“).
 17. Повноваження місцевих рад у галузі охорони навколишнього природного середовища (стаття 15 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища“).

 

11. Питання  на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних обов’язків працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності             виконкому міської ради

(Бюджетний кодекс України, Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“, накази Міністерства фінансів України:  від                    23.08.2012 № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів“ та  від 02.03.2012 № 309 „Про затвердження порядку       реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської                  служби України“)

1. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності (стаття 3 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“).

2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та  фінансової звітності в Україні (стаття 6 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“).

3. Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку (стаття 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“).

4. Загальні вимоги до бухгалтерської звітності (стаття 11 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“).

5. Звітний період за визначенням статті 13 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“.

6. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності (стаття 4 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“).

7. Дайте визначення термінів: бухгалтерський облік,  господарська операція, зобов’язання, фінансова звітність,  користувачі фінансової звітності (Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“).

8. Розкрити поняття „бюджетна класифікація“ (стаття 8 Бюджетного кодексу України).

9. Розкрити  поняття „бюджетне асигнування“, „бюджетне зобов’язання, „бюджетне призначення“ (Бюджетний кодекс України).

10. Класифікація кредитування та видатків бюджету (стаття 10 Бюджетного кодексу України).

11. Стадії бюджетного процесу (стаття 19 Бюджетного кодексу України).

12. Бюджетний період (стаття 3 Бюджетного кодексу України).

13. Відповідальність за бюджетні правопорушення (стаття 121 Бюджетного кодексу України).

14. Структура бюджетної системи України (стаття 5 Бюджетного кодексу України).

15. Розпорядники бюджетних коштів (стаття 22 Бюджетного кодексу України).

16. Термін прийняття Верховною Радою України Закону України „Про Державний бюджет України“ (стаття 39 Бюджетного кодексу України, пункт 6 статті 159 закону України „Про Регламент Верховної Ради України“).

17. Функції  казначейства в процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів (пункт 2.2 Наказу Міністерства фінансів України  від 23.08.2012 №  938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів“).

18. У яких випадках органами  Казначейства не приймаються до виконання  платіжні доручення (пункт 10.8 Наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів“).

19. Операції з обслуговування  місцевих бюджетів під час  здійснення процедур з добровільного  об’єднання територіальних громад (пункт 18 Наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів“).

20. В які терміни органи Казначейства опрацьовують підтвердні документи, надані розпорядниками коштів (пункт 2.3) та коли не  реєструють зобов’язання, фінансові зобов’язання (пункт 2.9) (Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 „Про затвердження порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України“).

 

 

12. Питання  на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків працівників відділу містобудування,                 архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради

(закони України: „Про регулювання містобудівної діяльності“, „Про основи містобудування“, „Про архітектурну діяльність“, Державні будівельні норми              України (ДБН), Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141 „Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових        прав на нерухоме майно“, Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 21.10.2011                       № 244 „Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності“, Наказ Міністерства регіонального             розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України   від 21.10.2011  № 244)

 1. Законодавство у сфері містобудівної діяльності (стаття 3 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“).
 2. Планування територій на місцевому рівні. Генеральний план населеного пункту (статті 16, 17 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“).
 3. Забудова територій. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки (статті 26, 27 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“).
 4. Проектна документація на будівництво (стаття 31 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“).
 5. Право на виконання будівельних робіт. Дозвіл на виконання будівельних робіт (статті 34, 37 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“).
 6. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту (стаття 40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“).
 7. Компетенція сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування (стаття 12 Закону України „Про основи містобудування“).
 8. Компетенція виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування (стаття 14 Закону України „Про основи містобудування“).
 9. Забудова територій і реконструкція житлових кварталів (пункти 3.5 – 3.38 ДБН 360-92).
 10.  Озеленення території міста (пункти 5.1 – 5.13 ДБН 360-92).
 11.  Порядок отримання паспорта тимчасових споруд (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 21.10.2011  № 244 „Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності“).
 12. Протипожежні вимоги (додаток 3.1 ДБН 360-92).
 13. Ведення державного реєстру прав передбачає (постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141 "Про затвердження Порядку веденння Державного реєстру речових прав на нерухоме майно").
 14. Будівництво об’єкта архітектури (стаття 9 Закону України " Про архітектурну діяльність").
 15. Основні вимоги до містобудівної діяльності (стаття 5 Закону України "Про основи містобудування

 

13. Питання  на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних обов’язків працівників відділу управління комунальною                               власністю    виконкому міської ради

(Господарський кодекс України, закони України: „Про передачу об’єктів права державної  та комунальної власності“, „Про особливості здійснення права       власності у багатоквартирному будинку“, „Про об’єднання співвласників  багатоквартирного будинку“, „Про теплопостачання“, „Про житлово-комунальні         послуги“)

 1. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності (стаття 8 Господарського кодексу України).
 2. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання (стаття 5 Господарського кодексу України).
 3. Засоби державного регулювання господарської діяльності (стаття 12 Господарського кодексу України).
 4. Відносини субʼєктів господарювання з органами місцевого самоврядування (стаття 23 Господарського кодексу України).
 5. Комунальні унітарні підприємства (стаття 78 Господарського кодексу України).
 6. Обʼєкти передачі права державної  та комунальної власності (стаття 2  Закону України „Про передачу обʼєктів права державної  та комунальної власності“).
 7. Ініціатива щодо передачі обʼєктів права  державної та комунальної власності (стаття 3  Закону України „Про передачу обʼєктів права державної  та комунальної власності“).
 8. Суб’єкти права власності у багатоквартирному будинку (стаття 4 Закону України „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку“).
 9. Спільне майно багатоквартирного будинку (стаття 5 Закону України „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку“).
 10. Форми управління багатоквартирним будинком (стаття 9 Закону України „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку“).
 11. Мета створення обʼєднання та його статус (cтаття 4 Закону України „Про обʼєднання співвласників  багатоквартирного будинку“).
 12. Створення обʼєднання (стаття 6 Закону України „Про обʼєднання співвласників  багатоквартирного будинку“).
 13. Оренда приміщень у багатоквартирному будинку (cтаття 26 Закону України „Про обʼєднання співвласників  багатоквартирного будинку“).
 14. Принципи державної політики у сфері теплопостачання (cтаття 6 Закону України „Про теплопостачання“).
 15. Відносини субʼєктів господарювання з органами місцевого самоврядування (стаття 23 Господарського кодексу України).

 

14. Питання  на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних обов’язків працівників управління економіки виконкому міської ради

(закони України: „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України“, „Про інвестиційну діяльність“,„Про державно-приватне партнерство“, „Про зовнішньоекономічну діяльність“, „Про ціни і ціноутворення“,  „Про співробітництво територіальних громад“, „Про засади державної регуляторної політики“)

 1. Система прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку (стаття 4 Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України“.
 2. Повноваження виконавчих органів місцевих ради у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“).
 3. Шляхи і способи розв’язання проблем малого та середнього підприємництва  (розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 504-р „Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року“).
 4. Визначення інвестицій (стаття 1 Закону України „Про інвестиційну діяльність“).
 5. Форми здійснення державно-приватного партнерства (стаття 5 Закону України „Про державно-приватне партнерство“).
 6. Види зовнішньоекономічної діяльності (стаття 4 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність“).
 7. Види цін (стаття 10 Закону України „Про ціни і ціноутворення“).
 8. Гарантії забезпечення права громадян на працю (стаття 5-1 Кодексу законів про працю України).
 9. Основні цілі державної регіональної політики відповідно до Державної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385.
 10. Форми співробітництва (стаття 4 Закону України „Про співробітництво територіальних громад“.
 11. Принципи державної регуляторної політики (стаття 4 Закону України „Про засади державної регуляторної політики“).
 12. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів (стаття 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики“).

15. Питання  на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних обов’язків головного спеціаліста - інспектора праці управління економіки виконкому міської ради

 

        (закони України: „Про оплату праці“, „Про відпустки“,  Кодекс законів про працю України, постанова Кабінету Міністрів України  від 26 квітня 2017                     року      № 295, постанова Кабінету Міністрів України  від 8 лютого 1995 року № 100,  постанова Кабінету Міністрів України  від 26 вересня 2001                       року   № 1266)

 1. Особливості укладання трудового договору (статті 21, 23, 24 Кодексу законів про працю України).
 2. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці (стаття 32 Кодексу законів про працю України).
 3. Підстави припинення трудового договору (стаття 36 Кодексу законів про працю України).
 4. Обмеження надурочних робіт. Заборона залучення до надурочних робіт (статті 62, 63 Кодексу законів про працю України).
 5. Щорічні відпустки та їх тривалість (статті 74 - 76 КЗпП).
 6. Оплата праці на підприємствах в установах та організаціях (стаття 97 Кодексу законів про працю України).
 7.  Права об’єкта відвідування під час проведення інспекційного відвідування інспектора з праці (постанова Кабінету Міністрів України  від              26 квітня 2017 року № 295).
 8. Оплата праці в надурочний час, у святкові та неробочі дні, у нічний час (статті 106 - 108 Кодексу законів про працю України).
 9. Порядок обчислення середньої заробітної плати у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України  від 8 лютого 1995 року № 100.
 10. Особливості обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності) у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України  від 26 вересня 2001 року № 1266.
 11. Особливості обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття та для добровільно застрахованих осіб за всіма видами соціального страхування у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України  від  26 вересня 2001 року № 1266.
 12. Застосування праці інвалідів (стаття 172 Кодексу законів про працю України).
 13. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки (стаття 83 Кодексу законів про працю України, стаття  24 Закону України „Про відпустки“).
 14. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати (стаття 24  Закону України „Про оплату праці“). 
 15.  Підстави для інспекційного відвідування підприємств, установ та організацій інспектором з праці (постанова Кабінету Міністрів України  від    26 квітня 2017 року № 295).

 

16. Питання  на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних обов’язків працівників фінансового управління

     міської ради

     (Бюджетний Кодекс України, закон України „Про доступ до публічної інформації“)

 1. Визначення поняття „бюджет“ (стаття 2 Бюджетного кодексу України).
 2. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України (стаття 1 Бюджетного кодексу України).
 3. Бюджетний період (стаття 3 Бюджетного кодексу України).
 4. Структура місцевих бюджетів (стаття 63 Бюджетного кодексу України).
 5. Склад доходів загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад (стаття 64 Бюджетного кодексу України).
 6. Виконання місцевих бюджетів (стаття 78 Бюджетного кодексу України).
 7. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин (стаття 81 Бюджетного кодексу України).
 8. Видатки, що здійснюють з бюджетів об’єднаних територіальних громад (стаття 89 Бюджетного кодексу України).
 9. Види міжбюджетних трансфертів (стаття 96 Бюджетного кодексу України).
 10. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами (стаття 101 Бюджетного кодексу України).
 11. Порушення бюджетного законодавства (стаття 116 Бюджетного кодексу України).
 12. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства (стаття 117 Бюджетного кодексу України).
 13. Нецільове використання бюджетних коштів (стаття 119 Бюджетного кодексу України).
 14. Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (стаття 91 Бюджетного кодексу України).
 15. Резервний фонд бюджету (стаття 24 Бюджетного кодексу України).
 16. Визначення публічної інформації (стаття 1  Закону України „Про доступ до публічної інформації“).
 17. Забезпечення доступу до інформації (стаття 5  Закону України „Про доступ до публічної інформації“).

 

17. Питання  на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних обов’язків головного спеціаліста загального відділу таінформаційного забезпечення виконкому міської ради (з інформаційної діяльності)

  (закони України: „Про доступ до публічної інформації“, ,,Про інформацію“, „Про захист персональних даних“, „Про друковані засоби масової інформації          (пресу) в Україні“)

 1. Визначення поняття „публічна інформація“ (стаття 1 Закону України „Про доступ до публічної інформації“).
 2. Шляхи забезпечення доступу до інформації (стаття 2 Закону України „Про доступ до публічної інформації“).
 3. Публічна інформація у формі відкритих даних (стаття 10-1 Закону України ,,Про доступ до публічної інформації“).
 4. Визначення та перелік субʼєктів відносин у сфері доступу до публічної інформації  (стаття 12 Закону України ,,Про доступ до публічної інформації“).
 5. Обовʼязки розпорядників інформації (стаття 14 Закону України   „Про доступ до публічної інформації“).
 6. Оприлюднення інформації розпорядниками (стаття 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації“).
 7. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації (стаття 17 Закону України ,,Про доступ до публічної інформації“).
 8. Строк розгляду запитів на інформацію (стаття 20 Закону України       „Про доступ до публічної інформації“).
 9. Основні принципи інформаційних відносин (стаття 2 Закону України „Про інформацію“).
 10. Державна інформаційна політика (стаття 3 Закону України "Про Інформацію").
 11. Гарантії права на інформацію (стаття 6 Закону України "Про інформацію").
 12. Види інформації за змістом (стаття 10 Закону України "Про інформацію").
 13. Законодавство про захист персональних даних (стаття 3 Закону України "Про захист персональних даних"). 
 14. Неприпустимість зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації (стаття 3 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні").
 15. Діяльність друкованих засобів масової інформації (стаття 6 Закону України "Про друковані засоби  масової інформації (пресу) в Україні").

 18. Питання щодо знань спеціального законодавства на посаду провідного спеціаліста загального відділу та  інформаційного забезпечення виконкому міської ради (із загальних питань та контролю)

(закони України: ,,Про звернення громадян“, „Про доступ до публічної інформації“, ,,Про інформацію“, „Про захист персональних даних“, постанова               Кабінету Міністрів України від 30  листопада 2011 року   № 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої         влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади“ (із змінами)

 1. Загальні вимоги до створення документів (постанова Кабінету Міністрів України від 30  листопада 2011 року № 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади“   (із змінами).
 2. Складення деяких видів документів: розпорядження (постанова Кабінету Міністрів України від 30  листопада 2011 року   № 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади“ (із змінами).
 3. Складення деяких видів документів:  протоколи (постанова Кабінету Міністрів України від 30  листопада 2011 року   № 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади“    (із змінами).
 4. Складення деяких видів документів: службові листи (постанова Кабінету Міністрів України від 30  листопада 2011 року   № 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади“ (із змінами).
 5. Організація контролю за виконанням документів (постанова Кабінету Міністрів України від 30  листопада 2011 року  № 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади“ (із змінами).
 6. Строки виконання основних документів (постанова Кабінету Міністрів України від 30  листопада 2011 року   № 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади“     (із змінами).
 7. Оприлюднення інформації розпорядниками (стаття 15 Закону України ,,Про доступ до публічної інформації“).
 8.   Вимоги до звернення (стаття 5 Закону України ,,Про звернення громадян“).
 9. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню (стаття 8 Закону України ,,Про звернення громадян“).
 10.  Розгляд заяв (клопотань) (стаття 15 Закону України ,,Про звернення громадян“).
 11. Розгляд скарг громадян (стаття 16 Закону України ,,Про звернення громадян“).
 12.   Права громадянина при розгляді заяви чи скарги (стаття 18 Закону України ,,Про звернення громадян“).
 13.  Обовʼязки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, обʼєднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг (стаття 19 Закону України ,,Про звернення громадян“).
 14. Термін розгляду звернень громадян (стаття 20 Закону України ,,Про звернення громадян“).
 15. Електронна петиція, порядок її подання та розгляду (стаття   23-1 Закону України ,,Про звернення громадян“).

 

19. Питання щодо знань спеціального законодавства на посаду начальника загального відділу та інформаційного забезпечення виконкому міської ради

 (закони України: ,,Про звернення громадян“, „Про доступ до публічної інформації“, ,,Про інформацію“, „Про захист персональних даних“, постанова               Кабінету Міністрів України від 30  листопада 2011 року   № 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої         влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади“ (із змінами)

 1. Законодавство  документообігу  в органах місцевого самоврядування.
 2. Порядок оприлюднення інформації розпорядниками (стаття 15 Закону України ,,Про доступ до публічної інформації“).
 3. Загальні вимоги до створення документів (постанова Кабінету Міністрів України від 30  листопада 2011 року   № 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади“  (із змінами).
 4. Складення деяких видів документів: розпорядження (постанова Кабінету Міністрів України від 30  листопада 2011 року   № 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади“ (із змінами).
 5. Складення деяких видів документів:  протоколи (постанова Кабінету Міністрів України від 30  листопада 2011 року   № 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади“ (із змінами).
 6. Складення деяких видів документів: службові листи (постанова Кабінету Міністрів України від 30  листопада 2011 року   № 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади“ (із змінами).
 7. Організація контролю за виконанням документів (постанова Кабінету Міністрів України від 30  листопада 2011 року   № 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади“ (із змінами).
 8. Складення номенклатури справ (постанова Кабінету Міністрів України від 30  листопада 2011 року   № 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади“ (із змінами).
 9. Експертиза цінності документів (постанова Кабінету Міністрів України від 30  листопада 2011 року   № 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади“ (із змінами).
 10.  Оприлюднення інформації розпорядниками (стаття 15 Закону України ,,Про доступ до публічної інформації“).
 11.  Строк розгляду запитів на інформацію (стаття 20 Закону України ,,Про доступ до публічної інформації“).
 12. Вимоги до звернення (стаття 5 Закону України "Про звернення громадян").
 13. Електронна петиція, порядок її подання та розгляд (стаття 23-1 Закону України "Прозвернення громадян").
 14. Внесення документів до Національного архівного фонду та вилучення документів з нього (стаття 6 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи").
 15. Експертна комісія органу місцевого самоврядування (наказ Мін’юсту України від 19.06.2013 № 1227/5 ""Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування , державного і комунального, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України   25 червня 2013 року за № 1062/23594).

    20. Питання  на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних обов’язків працівників відділу персоналу та організаційної роботи

        (закони України: „Про захист персональних даних“, „Про відпустки“,  „Про звернення громадян“, Кодекс законів про працю України)

   1. Загальні положення щодо ведення трудових книжок працівників (Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993  № 58, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року за № 110).

2.  Порядок ведення особової картки працівника (Перелік типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств із зазначенням термінів зберігання документів, затверджений наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 року № 41).

3.  Лікарняний під час відпустки: гарантії для працівників (частина 2 стаття 80 Кодексу законів про працю України, частина 2 стаття 11 Закону України „Про відпустки“).

4.  Робота за сумісництвом: працевлаштування, відпустка, оплата листка непрацездатності, звільнення сумісника (стаття 21 Кодексу законів про працю України, постанова Кабінету Міністрів України „Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій“ від 03.04.1993  № 245, Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затверджене наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993  № 43).

5.  Відпустка без збереження заробітної плати (стаття 25 Закону України „Про відпустки“).

6.  Права громадянина при розгляді заяви чи скарги (стаття 18 Закону України „Про звернення громадян“).

   7. Забезпечення доступу до інформації (стаття 5 Закону України „Про доступ до публічної інформації“).

   8. Доступ до інформації про особу (стаття 10 Закону України  „Про доступ до публічної інформації“).

   9. Збирання персональних даних (стаття 12 закону України „Про захист персональних даних“).

   10. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці (стаття 32 Кодексу законів про працю України).

   11. Щорічні відпустки та їх тривалість (статті 74 - 76 Кодексу законів про працю України).

   12. Особливості укладання трудового договору (статті 21, 23, 24 Кодексу законів про працю України).

   13. Строки трудового договору (стаття 23 Кодексу законів про працю України).

   14. Порядок застосування дисциплінарних стягнень (стаття 149 Кодексу законів про працю України).

   15. Порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу роботи (стаття 181 Кодексу законів про працю України).

 

 21. Перелік  питань для перевірки знань кандидатів на заміщення вакантних посад відділу культури і  туризму Пирятинської міської ради

(Закони України: „Про культуру“, „Про охорону культурної спадщини“, „Про позашкільну освіту“, „Про музеї та музейну справу“, „Про бібліотеки і бібліотечну справу“, „Про туризм“)

1.        Які сфери діяльності регулює законодавство України про культуру? (стаття 2 Закону України „Про культуру“).

2.        Основні засади державної політики у сфері культури (стаття 3 Закону України „Про культуру“).

3.        Права громадян у сфері культури (стаття 6  Закону України „Про культуру“).

4.        Рівні базової мережі закладів культури (стаття 23 Закону України „Про культуру“).

5.        Занесення обʼєкта культурної спадщини до Реєстру та внесення змін до нього (стаття 14 Закону України „Про охорону культурної спадщини“).

6.        Визначення терміну „нематеріальна культурна спадщина“  (стаття 1 пункт 16 Закону України „Про культуру“).

7.        Класифікація об’єктів культурної спадщини (стаття 2 Закону України „Про охорону культурної спадщини“).

8.        Повноваження   виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідно до їх  компетенції  у  сфері  охорони  культурної  спадщини (стаття 6 пункт 2 Закону України „Про охорону культурної спадщини“).

9.        Основні засади державної політики у сфері позашкільної освіти (стаття 9 Закону України „Про позашкільну освіту“).

10.   Основні напрями національної музейної політики (стаття 3 Закону України „Про музеї та музейну справу“).

11.   Державна політика в галузі бібліотечної справи (стаття 4 Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу“).

12.   Укладання охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини (стаття 23 Закону України „Про охорону культурної спадщини“).

13.   Організаційні форми та види туризму (стаття 4 Закону України „Про туризм“).

14.   Повноваження органів місцевого самоврядування  в галузі туризму (стаття 11 пункт 2 Закону України „Про туризм“).

15. Обʼєкти культурного призначення, які не підлягають приватизації  (пункт 3 статті 20 Закону України „Про культуру“).

 

22. Питання  на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних обов’язків працівників відділу соціального захисту та охорони здоров’я виконкому міської ради

 1. Основні засади державної політики щодо ветеранів праці та громадян похилого віку (стаття 1 Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні“).
 2. Особи, які визнаються ветеранами праці (стаття 6 Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні“).
 3. Соціальний захист військовослужбовців (стаття 1 Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“).
 4. Право сімей з дітьми на державну допомогу (стаття 1 Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми“).
 5. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я відповідно до статті 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“.
 6. Право на державну соціальну допомогу (стаття 1 Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам“).
 7. Розміри державної соціальної допомоги (стаття 2 Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні“).
 8. Суб’єкти, які ведуть облік бездомних осіб і безпритульних дітей (стаття 7 стаття 11 Закону України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей“).
 9. Запобігання безпритульності дітей-сиріт, дітей,  позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (стаття 11 Закону України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей“).
 10. Надання послуг бездомним особам (стаття 17 Закону України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей“).
 11. Основні засади надання соціальних послуг (стаття 2 Закону України „Про соціальні послуги“).
 12. Порядок надання соціальних послуг (стаття 7 Закону України „Про соціальні послуги“).
 13.  Основні права та обов’язки осіб, що надають   соціальні послуги (стаття 11 Закону України „Про соціальні послуги“).
 14. Поняття внутрішньо переміщеної особи (стаття 1  Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб“).
 15. Повноваження центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб (стаття 11 Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб“).

 

23. Питання  на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних обов’язків працівників секретаріату міської ради

 1. Забезпечення доступу до інформації (стаття 5 Закону України „Про доступ до публічної інформації“).
 2. Доступ до інформації про особу (стаття 10 Закону України  „Про доступ до публічної інформації“).
 3. Збирання персональних даних (стаття 12 закону України „Про захист персональних даних“).
 4. Оприлюднення інформації розпорядниками (стаття 15 Закону України ,,Про доступ до публічної інформації“).
 5.   Вимоги до звернення (стаття 5 Закону України ,,Про звернення громадян“).
 6. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню (стаття 8 Закону України ,,Про звернення громадян“).
 7.  Принципи забезпечення доступу до публічної інформації (стаття 4 Закону України „Про доступ до публічної інформації“).
 8. Розгляд скарг громадян (стаття 16 Закону України ,,Про звернення громадян“).
 9.  Публічна інформація з обмеженим доступом (стаття 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації“).
 10.  Оприлюднення інформації розпорядниками (стаття 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації“).
 11. Термін розгляду звернень громадян (стаття 20 Закону України ,,Про звернення громадян“).
 12. Електронна петиція, порядок її подання та розгляду (стаття 23-1 Закону України ,,Про звернення громадян“).
 13. Публічна інформація у формі відкритих даних (стаття 101 Закону України „Про доступ до публічної інформації“).
 14. Захист особи, яка оприлюднює інформацію (стаття 11 Закону України „Про доступ до публічної інформації“).
 15. Строк розгляду запитів на інформацію (стаття 20 Закону України „Про доступ до публічної інформації“).

 

24. Питання  на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних обов’язків начальника управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради

 

 1. Загальні вимоги до надання житлово-комунальних послуг (стаття 16 Закону України „Про житлово-комунальні послуги“).
 2. Планування територій на місцевому рівні. Генеральний план населеного пункту (статті 16, 17 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“).
 3. Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг (стаття 4 Закону України „Про житлово-комунальні послуги“).
 4. Проектна документація на будівництво (стаття 31 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“).
 5. Порядок укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг (стаття 13 Закону України „Про житлово-комунальні послуги“).
 6. Перелік житлово-комунальних послуг (стаття 5 Закону України „Про житлово-комунальні послуги“).
 7. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності (стаття 8 Господарського кодексу України).
 8. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання (стаття 5 Господарського кодексу України).
 9. Засоби державного регулювання господарської діяльності (стаття 12 Господарського кодексу України).
 10. Відносини субʼєктів господарювання з органами місцевого самоврядування (стаття 23 Господарського кодексу України).
 11. Комунальні унітарні підприємства (стаття 78 Господарського кодексу України).
 12. Обʼєкти передачі права державної  та комунальної власності (стаття 2  Закону України „Про передачу обʼєктів права державної  та комунальної власності“).
 13. Оренда приміщень у багатоквартирному будинку (cтаття 26 Закону України „Про обʼєднання співвласників  багатоквартирного будинку“).
 14. Принципи державної політики у сфері теплопостачання (cтаття 6 Закону України „Про теплопостачання“).
 15. Відносини субʼєктів господарювання з органами місцевого самоврядування (стаття 23 Господарського кодексу України).

 

25. Питання  на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних обов’язків бухгалтерської служби управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради

1. Планування закупівель та інші передумови здійснення закупівель (стаття 4 Закону України „Про публічні закупівлі“).

2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та  фінансової звітності в Україні (стаття 6 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“).

3. Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку (стаття 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“).

4. Загальні вимоги до бухгалтерської звітності (стаття 11 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“).

5. Звітний період за визначенням статті 13 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“.

6. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності (стаття 4 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“).

7. Принципи здійснення публічних закупівель та недискримінація учасників (стаття 5 Закону України „Про публічні закупівлі“).

8. Розкрити поняття „бюджетна класифікація“ (стаття 8 Бюджетного кодексу України).

9. Розкрити  поняття „бюджетне асигнування“, „бюджетне зобов’язання, „бюджетне призначення“ (Бюджетний кодекс України).

10. Класифікація кредитування та видатків бюджету (стаття 10 Бюджетного кодексу України).

11. Стадії бюджетного процесу (стаття 19 Бюджетного кодексу України).

12. Бюджетний період (стаття 3 Бюджетного кодексу України).

13. Відповідальність за бюджетні правопорушення (стаття 121 Бюджетного кодексу України).

14. Структура бюджетної системи України (стаття 5 Бюджетного кодексу України).

15. Розпорядники бюджетних коштів (стаття 22 Бюджетного кодексу України).

 

26. Питання  на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних обов’язків служби у справах дітей виконкому міської ради

 1. Основні принципи діяльності органів і служб у справах дітей, спеціальних установ та закладів соціального захисту для дітей (стаття 2 Закону України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей“).
 2. Система заходів щодо охорони дитинства (стаття 4 Закону України „Про охорону дитинства“).
 3. Приймальники-розподільники для дітей (стаття 7 Закону України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей“).
 4. Центри медико-соціальної реабілітації дітей (стаття 9 Закону України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей“).
 5. Право на достатній життєвий рівень (стаття 8 Закону України „Про охорону дитинства“).
 6. Спеціальні виховні установи Державної кримінально-виконавчої служби України (стаття 10 Закону України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей“).
 7. Джерела і порядок фінансування органів і служб у справах дітей, спеціальних установ та закладів соціального захисту для дітей (стаття 11 Закону України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей“).
 8. Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (стаття 6 Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“).
 9. Матеріально-побутове і медичне забезпечення дітей у спеціальних установах та закладах соціального захисту для дітей (стаття 13 Закону України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей“).
 10. Кадрове забезпечення діяльності органів і служб у справах дітей та спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей (стаття 14 Закону України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей“).
 11. Охорона прав дітей під час здійснення профілактики правопорушень (стаття 15 Закону України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей“).
 12. Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (стаття 5 Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“).
 13. Функції служби у справах дітей щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (стаття 12 Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“).
 14. Розлучення дитини з сім’єю (стаття 14 Закону України „Про охорону дитинства“).
 15. Захист прав дитини в спеціальних навчально-виховних закладах для неповнолітніх, які потребують особливих умов виховання (стаття 34 Закону України „Про охорону дитинства“).

27.Функціональних обов'язків працівників сектору агропромислового розвитку управління економіки та агропромислового розвитку

1. Система прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку відповідно (ст.4 Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України").

2.  Структура стратегічних та оперативних цілей розвитку Пирятинської МТГ (розділ 1У Стратегії розвитку Пирятинської МТГ на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 року № 103).

3.   Основні засади стимулювання розвитку регіонів відповідно (стаття 2 Закону України „Про стимулювання розвитку регіонів").

4.   Основні показники розвитку території, за якими вона може бути визнана депресивною (стаття 9 Закону України „Про стимулювання розвитку регіонів").

5.   Поняття моніторингу аграрного ринку (стаття 2.3 Закону України „Про державну підтримку сільського господарства України").

6.   Визначення сільськогосподарського товаровиробника (стаття 2.15 Закону України „Про державну підтримку сільського господарства України").

7.   Поняття особистого селянського господарства (стаття 1 Закону України „Про особисте селянське господарство").

8.   Здійснення обліку особистих селянських господарств (стаття 4 Закону України „Про особисте селянське господарство").

9.   Зайнятість членів особистих селянських господарств (стаття 8 Закону України „Про особисте селянське господарство").

10.  Поняття дорадчих послуг відповідно (стаття 1 Закону України „Про сільськогосподарську дорадчу діяльність").

11.  Джерела фінансування дорадчої діяльності (стаття 5 Закону України „Про сільськогосподарську дорадчу діяльність").

12.  Поняття фермерського господарства відповідно (стаття 1 Закону України „Про фермерське господарство").

13.  Члени фермерського господарства (стаття 3 Закону України „Про фермерське господарство").

14.  Принципи державної регуляторної політики (стаття 4 Закону України „Про засади державної регуляторної політики").

15. Види фінансової підтримки субʼєктів господарювання агропромислового розвитку статті 13 Закону України „Про стимулювання розвитку регіонів".

 

 

28. Функціональних обов’язків головного спеціаліста з питань запобігання корупції виконкому міської ради

 

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування; потенційний конфлікт інтересів; правопорушення, пов’язане з корупцією; викривач; регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (стаття 1 Закону України „Про запобігання корупції“).

2.  Законодавство у сфері запобігання корупції (стаття 2 Закону України „Про запобігання корупції“).

3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 4 Закону України „Про запобігання корупції“).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11 Закону України „Про запобігання корупції“).

5. Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції (стаття 13-1 Закону України „Про запобігання корупції“).

6. Основні завдання уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції корупції (частина 6 стаття 13-1 Закону України „Про запобігання корупції“).

7. Антикорупційна політика (стаття 18 Закону України „Про запобігання корупції“).

8. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26 Закону України „Про запобігання корупції“).

9. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29 Закону України „Про запобігання корупції“).

10. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 35-1 Закону України „Про запобігання корупції“).

11. Облік та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 47 Закону України „Про запобігання корупції“).

12. Забезпечення умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень (стаття 53-1 Закону України „Про запобігання корупції“).

13. Повноваження уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у сфері захисту викривачів (стаття 53-9 Закону України „Про запобігання корупції“).

14. Антикорупційна експертиза (стаття 55 Закону України „Про запобігання корупції“).

15. Незаконні акти та правочини (стаття 67 Закону України „Про запобігання корупції“).

 

 

 

 

 

 

 

 

Мапа сайту

Режим роботи
пн.-чт. 08.00 - 17.15
пт. 08.00 - 16.00
обідня перерва - 12.00 - 13.00
Телефон
(05358)2-05-81
Телефон/факс
(05358)2-05-80
Електронна пошта
office@pyryatyn-mrada.gov.ua