Громада для людей
Створення туристичної привабливості
Підтримка місцевого бізнесу
Відкритість до партнерства
28 січня 2019 року 15:03

Функції та завдання фінансового управління

Інформація

 про роботу фінансового управління Пирятинської міської ради

за  2018 рік

 

Фінансове управління Пирятинської міської ради (далі-фінансове управління) діє на підставі  Положення  про  фінансове  управління  Пирятинської  міської  ради,  затвердженого  рішенням  третьої  позачергової  сесії  Пирятинської  міської  ради  сьомого  скликання  від  24  грудня  2015  року № 71.

Управління здійснює реалізацію державної бюджетної політики на території міської  об’єднаної  територіальної  громади, складає і забезпечує виконання  бюджету  міської  ОТГ,  підзвітне  і підконтрольне міській раді, виконавчому комітету міської ради  та  Департаменту  фінансів  Полтавської  обласної  державної  адміністрації.

Штатним  розписом  фінансового  управління затверджено  5  штатних одиниць, станом на 01.01.2019 року вакантні посади відсутні.

Фінансове управління здійснює функції зі складання, виконання  бюджету міської  об’єднаної територіальної громади, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів відповідно до чинного законодавства, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

Фінансове  управління працює в єдиній для всієї фінансової системи України автоматизованій системі „Місцеві бюджети“.

В межах визначених функцій та завдань фінансовим управлінням  протягом   2018 року  проведена  наступна  робота:

         1. В програму „Місцеві бюджети“ внесено  1365  довідок  про  внесення  змін  до  показників  бюджету  міської  ОТГ,  в  тому  числі 547 довідок  про зміни річного розпису бюджету та зміни до помісячного  плану асигнувань по видатках, 547  довідок  про  внесення  змін  до  кошторисів  та  реєстрів  змін  бюджетних  установ, 215 довідок про зміни до річного та помісячного розпису фінансування, 56 довідок  про зміни річного розпису бюджету та зміни до помісячного  плану  по доходах.  

          2. Проведено 941 розпорядження на фінансування з бюджету міської  ОТГ;

          3. Підготовлено 17 проектів рішень, в тому числі:

          8  проектів  рішень  про внесення змін до бюджету;

          2 проекти рішень сесії міської ради  про затвердження та виконання бюджету;

          2 проекти про розподіл вільного залишку бюджетних коштів;

          2 проекти про розподіл перевиконання бюджету міської ОТГ;

          2 проекти про передачу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

          1 проект рішення про затвердження Положення  про фонд охорони навколишнього  природного середовища  Пирятинської міської ОТГ.

           4. Підготовлено 32 кошторисів, 39 планів асигнувань загального та  спеціального  фондів  бюджету  міської  ОТГ,  14 розподілів зведених  коштів, 33 одиниці мережі та  11 реєстрів  змін  до  неї  розпорядників і одержувачів коштів бюджету ОТГ.            

          5. Підготовлено 32 карток  оцінки   проектних  пропозиції   по громадському  бюджету  (бюджету  участі)  Пирятинської  міської  об’єднаної  територіальної  громади.   

          6. Підготовлено  671  інформацій,  в  тому  числі  щоквартальних - 8; щомісячних - 105; щотижневих - 52, щоденних -  142,  разових  та позапланових - 364.

            7. Підготовлено 28 проектів договорів та додаткових угод про передачу міжбюджетних трансфертів  до  районного,  Лубенського  міського,  обласного  та  державного  бюджетів;

            8. Підготовлено  11  офіційних  висновків,  в  тому  числі 1 висновок  про  обсяг залишку коштів  загального  та  спеціального  фондів  (крім  власних  надходжень  бюджетних  установ)  бюджету  міської  ОТГ; 10  висновків    про  перевиконання  дохідної  частини  загального  фонду  бюджету  міської  ОТГ.

             9. Погоджено 35 реєстрів та 121 висновок Пирятинського  відділення  Лубенської  ОДПІ по поверненню  платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань; 369 331,4 грн.

           10. Розроблено 34 паспорти бюджетних програм за програмно-цільовим  методом. Протягом  року,  на підставі прийнятих рішень „Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“,  до паспортів 108 разів  вносилися  зміни.

         11. Оприлюднені на сайті Пирятинської міської ради 12 документів, із них:

         6 звітів, в тому числі -   річний  звіт  про  виконання  бюджету  міської  ОТГ  за  2017  рік,  про  бюджет  на  2018 та 2019 роки,  квартальні  звіти  про  виконання  бюджету  за  І  квартал,  І  півріччя  та  9  місяців  2017  року;  

          6 іншої інформацій, що стосується бюджету міської ОТГ;    

          5 презентацій про показники бюджету міської ОТГ та їх виконання;

          1 презентація по громадському бюджету.

           12. Департаменту  фінансів  ОДА щоденно надавалась інформація  щодо  внесених змін до показників бюджету для  формування зведених  показників  місцевих  бюджетів  Полтавської  області та подачі до МФУ.

           13. Департаментом фінансів Полтавської ОДА проведено експертизу рішення про затвердження бюджету міської ОТГ на  2018  рік,  пояснювальної записки, мережі бюджетних установ, за результатами якої порушень не виявлено.

           14. Проведена експертиза 20 кошторисів бюджетних установ, 44  міських  програм.

           15. Проведена тарифікація педагогічних  працівників 14 бюджетних установ двічі на рік, в тому числі по 7 ДНЗ, 3 ЗНЗ, 2 ПНЗ, 1 ШЕВ. 1 ДЮСШ.

           16. Проведено  6  засідань  координаційної ради з питань  громадського  бюджету  (бюджету  участі)    з  питань  реалізації  Положення  про  громадський  бюджет  (бюджет  участі).

           17. Проведено  засідання  комісії  з  питань  наповнення  та  здійснення  аналізу  виконання  доходної  і  видаткової  частин  бюджету  Пирятинської  міської  ОТГ.

Основним і важливим напрямом роботи управління є організація  виконання  бюджету  міської  ОТГ за доходами і видатками.

           Для забезпечення  виконання планових показників доходної частини бюджету  постійно  здійснюється  моніторинг надходжень до бюджету. 

Доходна частина бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ за 2018 рік склала 178 673,1 тис.грн. при плані з урахуванням змін 176 731,9 тис.грн. Виконання до затвердженої суми на рік з урахуванням змін склало 101,1 відсотки, а саме:

-  виконання доходної частини загального фонду бюджету  становить  101,4%,  при  плані з урахуванням змін  134 556,9 тис. грн.  фактично надійшло 136 389,9 тис. грн;

          - виконання доходної частини спеціального фонду бюджету становить 100,3%, при  плані з урахуванням змін 42 175,0 тис. грн.  фактично надійшло 42 283,1 тис. грн.

За звітний рік з державного бюджету та  обласного бюджетів до  бюджету міської об’єднаної територіальної громади надійшло міжбюджетних трансфертів на загальну суму 51 151,9 тис. грн, у тому числі базова дотація; освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам; медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам; субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад;  субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції;  субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;  субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа“ за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;  субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції;  інша субвенція (на часткову  оплату вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку області для оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми,   на  придбання  спеціального  обладнання  (з  монтажем)  для  облаштування   спортивних  майданчиків  в  м. Пирятин,  на  придбання обладнання для харчоблоків опорних закладів освіти шляхом співфінансування з місцевих бюджетів у розмірі не менше 50%)

          Видаткова частина бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ, виконана на 95,6%, при плані з урахуванням змін 191 783,4 тис.грн, фактично використано  183 324,9 тис.грн, що на 54 283,7 тис.грн більше показника за попередній період, в т.ч.:

 - видаткову частину по загальному фонду бюджету виконано в сумі 120 096,1  тис. грн., або 95,8 відсотка планових призначень з урахуванням змін в сумі 125 358,1 тис. грн.;

 - по спеціальному - 63 228,8 тис.грн, що складає 95,2% планових призначень з урахуванням змін  66 425,3 тис.грн.

За звітний період з бюджету  міської  об’єднаної  територіальної громади до інших бюджетів направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму  25 156,3 тис. грн, у тому числі  районному  бюджету – 20 701,0 тис.грн,   обласному  бюджету – 4 097,0 тис. грн.,  Лубенському  міському  бюджету на соціальну реабілітацію дітей – інвалідів у Лубенському міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів  - 70,5 тис. грн, державному бюджету на загальну суму 287,8 тис. грн.

Детально з презентацією можна ознайомитися за посиланням: Функції та завдання фінансового управління 

 

 

 

Мапа сайту

Режим роботи
пн.-чт. 08.00 - 17.15
пт. 08.00 - 16.00
обідня перерва - 12.00 - 13.00
Телефон
+38 (05358) 2-14-70
Телефон/факс
+38 (05358) 2-14-70
Електронна пошта
office@pyryatyn-mrada.gov.ua