Громада для людей
Створення туристичної привабливості
Підтримка місцевого бізнесу
Відкритість до партнерства
25 січня 2019 року 15:00

Забезпечення реалізації кадрової політики у міській раді

Інформація

на  засідання виконкому з питання:
„Про роботу відділу персоналу та організаційної роботи виконкому міської ради у 2018 році“

 

У 2018 році відділом персоналу та організаційної роботи виконкому міської ради проводилась цілеспрямована робота щодо забезпечення реалізації кадрової політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та організаційних питань діяльності виконавчого комітету Пирятинської міської ради.

Протягом звітного періоду робота Відділу проводилась відповідно до щомісячних та щоквартальних планів роботи.

Відділ працює у складі трьох працівників:

начальник відділу – Мілюта Оксана Анатоліївна;

головний спеціаліст з організаційних питань та роботи з персоналом – Ільченко Людмила Валеріївна;

головний спеціаліст з організаційної роботи ради – Герасименко Алла Валеріївна.

Насамперед Відділ забезпечує реалізацію повноважень, покладених на орган місцевого самоврядування законами України: „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні“ та Кодексом законів про працю України.

Головними завданнями, над якими працював Відділ впродовж 2018 року, були:

повний супровід проходження служби в органі місцевого самоврядування посадовими особами (оголошення про вакансії; прийом документів; консультування; організація засідань конкурсної комісії; опрацювання результатів конкурсної комісії; оформлення на роботу працівників);

підготовка розпоряджень міського голови з особового складу, кадрових питань, про відпустки, про відрядження;

підготовка проектів рішень сесії, розпоряджень міського голови з основної діяльності, що стосуються компетенції відділу;

підготовка річного плану роботи виконавчого комітету;

участь у формуванні структури апарату міської ради;

організаційна робота ради та заходи виконавчого комітету міської ради (запрошення, реєстри тощо);

формування заходів на тиждень;

систематизація планів роботи відділів на місяць, квартал; звіти про їх виконання;

участь в організації засідань виконавчого комітету міської ради;

організація Днів міської ради у старостатах.

Протягом 2018 року проведено 11 засідань конкурсної комісії на заміщення вакантних посад в апараті міської ради. Прийнято документи для участі в конкурсі від 16-ти осіб, 4-м особам відмовлено у прийнятті на роботу за результатами конкурсу. Призначено на службу в органі місцевого самоврядування 17 осіб, в тому числі:

  • за результатами конкурсу – 12;
  • шляхом переведенням за результатами стажування – 4;
  • обрання на виборну посаду – 1 (староста села Калинів Міст).

За звітний період на вакантні посади відділів виконкому міської ради проходили  стажування 10 осіб. Крім того, на умовах контракту працювало                10 осіб.

За звітний період відділом розроблено та прийнято 719 розпоряджень міського голови, з них:

1) з кадрових питань – 288 (у 2017 – 227);

3) про щорічні оплачувані відпустки та відпустки у зв’язку з навчанням – 142 (у 2017 – 98);

4) про короткострокові відрядження в межах України – 289 (у 2017 – 302).

Відділ забезпечує організаційно-кадровий супровід професійної діяльності працівників виконавчого комітету міської ради. Структура апарату міської ради станом на 31.12.2018 налічує 73 особи. Загальна чисельність працюючих – 67 осіб: посадових осіб – 58, службовців – 9.

Впродовж  2018 року  забезпечено організацію  37-ми засідань виконкому міської ради. Для розгляду та вирішення проблем жителів сіл Пирятинської ОТГ  кожного першого четверга місяця проводився День міської ради у Олександрівському та Калиновомостівському старостатах, в якому брали участь міський голова, його заступники та керівники структурних підрозділів апарату виконавчого комітету.  Впродовж 2018 року проведено 12 Днів міської ради у старостинських округах.

Підготовлено річний графік відпусток. Проводилася відповідна робота та навчання з керівниками структурних підрозділів щодо особливостей використання щорічних відпусток у відповідності до вимог законодавства та згідно з графіком. Готувалися погодження щодо надання відпусток керівникам комунальних підприємств та директорам шкіл.

Сформовано індивідуальні профілі на кожного працівника. У 2018 році здійснювався постійний контроль за своєчасним присвоєнням чергових рангів посадових осіб місцевого самоврядування, щомісячно переглядався стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування і готувалися розпорядження про надбавку за вислугу років. Забезпечено ведення особових справ працівників відповідно до вимог чинного законодавства.

У виконкомі міської ради та його структурних підрозділах постійно ведеться цілеспрямована  профілактична антикорупційна робота у відповідності до Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування“ та „Про запобігання корупції“. Новоприйняті посадові особи місцевого самоврядування попереджуються про обмеження, пов?язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, заповнюють анкету щодо виявлення підпорядкування близьких осіб. Крім того, ознайомлюються із Етичним кодексом працівників Пирятинської міської ради.

З метою популяризації служби в органах місцевого самоврядування та залучення молоді на службу протягом звітного періоду у виконкомі Пирятинської міської ради пройшли практику 5 студентів вищих навчальних закладів Києва, Полтави  та Львова з інформаційно-аналітичних, фінансових, адміністративно-управлінських спеціальностей.

У виконкомі міської ради впроваджено  автоматизовану інформаційно-аналітичну систему „Кадри“. Система „Кадри“ призначена для використання в державних установах України з метою автоматизації всіх видів робіт, пов?язаних з кадрами. Наявність у базі даних системи повної інформації про посадових осіб місцевого самоврядування дає змогу оперативно здійснювати аналіз кількісного та якісного складу посадових осіб місцевого самоврядування, проводити вибірку інформації з баз даних у необхідних розрізах, отримувати звіти (у тому числі державних і відомчих форм). Зараз відділом здійснюється наповнення бази даних усіх підсистем програми.

 

Видано  32 розпорядження міського голови про відзнаки Пирятинської міської ради, підготовлено грамоти та подяки міського голови у загальній кількості – 243.

Значна увага керівництвом міської ради приділяється питанню підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування. У 2018 році 13 осіб пройшли навчання у Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій відповідно до плану-графіку навчань посадових осіб місцевого самоврядування. Крім того, переважна кількість працівників брали участь у семінарах, тренінгах, круглих столах, які організовувались Асоціацією ОТГ, Асоціацією малих міст України, Полтавським відокремленим підрозділом „Центр розвитку місцевого самоврядування“  та в рамках проектів, що реалізувалися у виконкомі міської ради впродовж 2018 року.

З метою підвищення ділових якостей та професійного росту у 2018 році працівники відділу брали участь у семінарах, тренінгах, короткострокових курсах підвищення кваліфікації, зокрема:

1) Мілюта О.А.:

Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Сертифікат про підвищення кваліфікації на тематичному короткостроковому семінарі № СТ 24394311/ 0252-18 про підвищення кваліфікації за програмою спеціалізованого короткострокового навчального курсу з дистанційною складовою „Ділове українське мовлення та документування управлінської діяльності. Е–урядування“;

практикум „Інформаційна відкритість громади: цілі, завдання, інструменти. Брендування громад“, (м.Миргород, 20 березня 2018 року);

участь у четвертому засіданні робочої групи в рамках проекту „Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні“, (м.Харків, 10-12 квітня 2018 року);

участь у навчанні щодо локального нормотворення та тренінгу-презентації Контрольного переліку з верховенства права у публічному адмініструванні за підтримки Шведсько-українського проекту „Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні“, (м.Харків, 17-20 липня              2018 року);

Полтавський відокремлений підрозділ „Центр розвитку місцевого самоврядування“, участь у семінарі „Забезпечення дотримання трудового законодавства в ОТГ: правові та фінансові аспекти“,  (м.Полтава, 26 жовтня 2018 року);

навчальний курс „Інституційний розвиток об’єднаних територіальних громад“, за підтримки Асоціації об’єднаних територіальних громад,                       15-16 листопада 2018 року;

участь у І та ІІ очній сесії Школи місцевого самоврядування DESPRO-2018 (м.Київ, 19-22 вересня, 20-23 листопада 2018 року).

2) Ільченко Л.В.:

участь у засіданні  Галузевого форуму Асоціації міст України  за напрямками: кадрова політика та організація роботи ради, адміністративні послуги, діяльність об’єднаних територіальних громад, (м.Київ, 19-20 лютого 2018 року);

        Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, участь у тематичному короткостроковому семінарі „Актуальні питання організації роботи з персоналом в органах місцевого самоврядування“, (м.Полтава, 06 червня               2018 року);

Полтавський відокремлений підрозділ Центру розвитку місцевого самоврядування, участь у семінарі „Запобігання та протидія корупції в органах місцевого самоврядування“ (м.Полтава, 16 листопада 2018 року).

3) Герасименко А.В.:

Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації. Сертифікат № СТ 24394311/ 0971-18 про підвищення кваліфікації на тематичному короткостроковому семінарі-тренінгу „Психологія стресу та можливість управління ним. Стресостійкість“ від 22.06.2018;

Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації. Свідоцтво № СВ 24394311/ 192-18 про підвищення кваліфікації за професійною програмою підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад  від 20.07.2018.

 

 

Відповідно до вимог законодавства у 2018 році відділом проводилася робота щодо військового обліку військовозобов?язаних і призовників. Здійснено наочне оформлення військово-облікової роботи: стенд з витягами з законів, правилами військового обліку.

Упорядковано документи з питань військового обліку, зокрема заведено справи:

1) картотека на військовозобов’язаних і призовників;

2) папка з нормативно-правовими актами з питань організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників;

3) папка з документами з військового обліку, яка містить:

розпорядження міського голови про призначення відповідальної службової особи за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу;

 функціональні обов’язки (посадова інструкція) відповідальної службової особи за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу;

 список працюючих у виконкомі міської ради військовозобов’язаних і призовників;

список посадових осіб, які мають мобілізаційні розпорядження;

перспективний план роботи з військового обліку на  рік;

журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів;

аркуші доведення правил військового обліку громадян України до працівників підприємства;

розписки та корінці розписок про прийом військових квитків.

4) папка з питань бронювання військовозобов’язаних, яка містить:

книгу обліку бланків спеціального військового обліку;

книгу обліку передачі бланків спеціального  військового обліку, військових квитків та особових карток;

відомість на видачу посвідчень про відстрочку від призову до Збройних Сил на період мобілізації та на воєнний час військовозобов’язаним, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, що працюють на підприємстві;

відомість на видачу посвідчень про відстрочку від призову до Збройних Сил на період мобілізації та на воєнний час уповноваженим цехів та відділів для вручення їх  військовозобов’язаним, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, що працюють на підприємстві;

відомість на видачу посвідчень про відстрочку від призову до Збройних Сил на період мобілізації та на воєнний час військовозобов’язаним, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, що працюють на підприємстві у разі їх від’їзду на строк понад три місяці;

план заміни працівників, які вибувають у разі мобілізації та у воєнний час.

У серпні 2018 року роботу щодо військового обліку перевіряв спецпідрозділ Полтавської облдержадміністрації. За результатами перевірки стан роботи з військового обліку у виконкомі Пирятинської міської ради визнано кращим у Пирятинському районі.

Пріоритетними завданнями роботи Відділу у 2019 році є:

продовження роботи щодо розробки та удосконалення посадових інструкцій працівників відділів та управлінь;

проведення щорічної оцінки посадових осіб органів місцевого самоврядування у 2019 році;

налагодження ефективних горизонтальних та вертикальних зв?язків та обов?язків;

удосконалення методів роботи з персоналом;

розробка профілів компетентності посадових осіб місцевого самоврядування;

продовження роботи по створенню ефективної структури муніципалітету.

 

Детально з презентацією можна ознайомитися за посиланням: Забезпечення реалізації кадрової політики у міській раді

 

 

 

 

 

Мапа сайту

Режим роботи
пн.-чт. 08.00 - 17.15
пт. 08.00 - 16.00
обідня перерва - 12.00 - 13.00
Телефон
+38 (05358) 2-14-70
Телефон/факс
+38 (05358) 2-14-70
Електронна пошта
office@pyryatyn-mrada.gov.ua