Громада для людей
Створення туристичної привабливості
Підтримка місцевого бізнесу
Відкритість до партнерства
9 серпня 2018 року 17:45

Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення повторних місцевих виборів старости села Калинів Міст

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

основних організаційних заходів з підготовки та проведення

повторних місцевих виборів старости села Калинів Міст

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади

23 вересня  2018 року

 

 

№ з/п

Зміст заходу, визначений Законом України "Про місцеві вибори"  (далі – Закон)

Строк виконання заходу

Календарна дата

Суб’єкт виконання заходу

 

1

Прийняття рішення про призначення повторних виборів старост сіл, селищ (далі – вибори)                                                                                    (частина 2. п. 1 ст. 91  Закону)

Не пізніше ніж у десятиденний  строк з дня визнання виборів такими, що не відбулися

 

До 27 липня 2018 р. включно

Територіальна виборча комісія

 

2

Опублікування рішення про призначення виборів у друкованих засобах масової інформації або оприлюднення в інший спосіб та доведення зазначеного рішення до відома Центральної виборчої комісії                                                                                             (частина 2 п.7 статті 15 Закону)

Одночасно з прийняттям такого рішення

 До 27 липня2018

Територіальна виборча комісія

 

3

Офіційне оголошення про початок виборчого процесу 
(частина сьома статті 15 Закону)

Одночасно з прийняттям такого рішення

 До 27 серпня 2018

Територіальна виборча комісія

 

4

Оприлюднення рішення про оголошення початку виборчого процесу в місцевих засобах масової інформації або в інший спосіб, визначений територіальною виборчою комісією(частина сьома статті 15 Закону)

Одночасно з прийняттям такого рішення

 До 27.07.18

Територіальна виборча комісія

 

5

Подання до Центральної виборчої комісії відомостей щодо зареєстрованих політичних партій  (далі – партії) та їх місцевих організацій  із зазначенням керівників таких партій та місцевих організацій                                                                   (частина шоста статті 37 Закону)

Не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування

 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян

 

 

ПОЧАТОК ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ПОЗАЧЕРГОВИХ  ВИБОРІВ – 04 серпня 2018 р. 

(за п’ятдесят днів до дня голосування)

(п.  2 статті 15 Закону)

6

Визначення та обладнання місць для розміщення плакатів, стендів, листівок та інших друкованих агітаційних матеріалів (крім матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої реклами)                                                                                                                       (частина четверта статті 56 Закону)

Не пізніш як за сорок п’ять днів до дня голосування

До 09.08.18 включно

Місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування

 

7

Складання єдиного кошторису доходів і видатків на підготовку і проведення місцевих виборів           (стаття 69 Закону)

В одноденний строк з дня отримання від виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради рішення про виділення коштів

 

Територіальна виборча комісія

 

8

Встановлення розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації                                                                             (абзац перший частини третьої статті 57 Закону)

Не пізніш як за сорок днів до дня голосування

До 14.08.18 включно

Засоби масової інформації

 

9

Звернення до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів на місцевих виборах                                                                                                                                 (частина перша статті 66Закону)

Не пізніш як за сорок днів до дня голосування

До 14.08.18 включно

Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована в установленому законом порядку

 

10

Прийняття рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів на місцевих виборах або про відмову в наданні такого дозволу                                                                   (частина друга статті 66 Закону)

Не пізніш як на п’ятий день з дня отримання клопотання

 

Центральна виборча комісія

 

11

Видача представнику громадської організації копії рішення про надання дозволу мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу                                                                                (частина друга статті 66 Закону)

Не пізніш як наступного дня після дня прийняття відповідного рішення

 

Центральна виборча комісія

 

12

Подання до відповідних територіальних виборчих комісій відомостей щодо зареєстрованих політичних партій та їх місцевих організацій із зазначенням керівників таких партій та місцевих організацій                                                                                                                                                                                      (частина шоста статті 37 Закону)

Не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування

До 19.08.2018 включно

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян

 

13

Подання до Центральної виборчої комісії копії рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних виборах разом з копією статуту партії

(абзац другий частини першої статті 36 Закону)

Після оголошення про початок виборчого процесу, не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування

До 19.08.2018 включно

Політичні партії

 

14

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії переліку політичних партій, якими прийнято рішення про участь їх місцевих організацій у відповідних місцевих виборах                                                                                                                                                                                      (абзац третій частини першої статті 36 Закону)

Не пізніш як за тридцять чотири дні до дня голосування

До 20.08.2018 включно

Центральна виборча комісія

 

15

Повідомлення у письмовій формі відповідній територіальній виборчій комісії про дату, час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів                                                                                                                                               (абзац перший частини п’ятої  статті 37 Закону)

Не пізніш як за день до дня проведення зборів (конференції)

 

Відповідна місцева організація партії

 

16

Висування кандидатів на посаду старости села, селища                                                                                                                                                                                 (частини перша – третя статті 35 Закону)

Розпочинається за тридцять чотири дні до дня голосування

З 20.08.2018 включно

Місцеві організації партій, зареєстровані в установленому законом порядку, з урахуванням обмежень частини другої статті 12 Закону, громадяни України шляхом самовисування

 

17

Опублікування в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" переліку громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на місцевих виборах                                                                                   (частина третя статті 66 Закону)

Не пізніш як за тридцять днів до дня голосування

До 24.08.18 включно

Центральна виборча комісія

 

18

Подання до територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів на посаду старости села, селища                                                                            (частина друга статті 43 Закону)

Закінчується за двадцять чотири дні до дня голосування

До 29.08.18

включно

Представник місцевої організації партії, уповноважений на підставі довіреності від місцевої організації партії; кандидат на посаду старости села, селища, висунутий шляхом самовисування

 

19

Прийняття рішення про реєстрацію кандидата на посаду старости села, селища або про відмову в реєстрації                                                                        (абзац перший частини четвертої статті 43 Закону)

Не пізніш як на третій день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата на посаду старости села, селища та доданих до неї необхідних документів, але не пізніш як за двадцять три дні до дня голосування

До 30.08.18 включно

Відповідна територіальна виборча комісія

 

20

Надсилання (видача) копії рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в реєстрації                                                                                                (абзац другий частини четвертої статті 43, частина друга статті 46 Закону)

Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення

 

Відповідна територіальна виборча комісія

 

21

Видача посвідчення кандидата на посаду старости села, селища (в разі його реєстрації)                                                                                                                 (частина п’ята статті 43 Закону)

У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію

 

Відповідна територіальна виборча комісія

 

22

Оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів на посаду старости села, селища у визначений комісією спосіб                                                                      (абзац другий частини сьомої статті 43 Закону)

Після закінчення реєстрації, але не пізніш як за двадцять один день до дня голосування

До 01.09.18 включно

Відповідна територіальна виборча комісія

 

23

Початок передвиборної агітації                                                                  (частина друга статті 54 Закону)

З дня, наступного за днем прийняття  відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата

 

Кандидат на посаду старости села, селища

 

24

Подання до територіальної виборчої комісії по одному примірнику кожного друкованого агітаційного матеріалу, виготовленого за рахунок коштів власного виборчого фонду, а також з використанням обладнання, що йому належить                                                                                       (частина третя статті 56 Закону)

Не пізніш як через два дні після його виготовлення

 

Кандидат на посаду старости села, селища

 

25

Повідомлення відповідній територіальній виборчій комісії про відкриття рахунку виборчого фонду та його реквізити                                                                (частина шоста статті 70 Закону)

Не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття рахунку виборчого фонду

 

Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду

 

26

Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії подань щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій                                                                                                                               (частина четверта статті 23 Закону)

Не пізніш як за двадцять днів до дня голосування

До 02.09.2018 включно

Місцева організація партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання; кандидат на посаду старости  села, селища

 

27

Звернення до територіальної виборчої комісії з письмовою заявою про відмову від балотування                                                                                  (пункт 1 частини першої статті 47 Закону)

У будь-який час після реєстрації  кандидата, але не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування

До 03.09.2018 включно

Кандидат на посаду старости села, селища

 

28

Звернення до територіальної виборчої комісії щодо скасування рішення про реєстрацію відповідного кандидата відповідно до рішення місцевої організації партії                                                                                                                               (пункт 2 частини першої статті 47 Закону)

У будь-який час після реєстрації кандидата, але не пізніш як за  дев’ятнадцять днів до дня голосування

До 03.09.2018  включно

Місцева організація партії, яка висунула відповідного кандидата

 

29

Прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата на посаду старости села, селища                                                              (частина третя статті 47 Закону)

Не пізніше ніж за вісімнадцять днів до дня голосування

До 04.09.2018  включно

Відповідна територіальна виборча комісія

 

30

Видача копії рішення про скасування реєстрації кандидата на посаду старости села, селища                                                            (частина шоста статті 47 Закону)

Не пізніш як на другий день з дня прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата

 

Відповідна територіальна виборча комісія

 

31

Затвердження тексту виборчого бюлетеня для голосування у відповідних виборчих округах                                                                                                                              (абзац перший частини третьої статті 74 Закону)

Не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування

До 05.09.2018  включно

Територіальна виборча комісія

 

32

Ознайомлення з текстом виборчого бюлетеня для голосування                                                                (абзац другий частини третьої статті 74 Закону)

Протягом двох днів з дня прийняття рішення територіальної виборчої комісії про затвердження тексту виборчого бюлетеня для голосування у відповідному виборчому окрузі

 

Суб’єкти відповідного виборчого процесу

 

33

Повідомлення про місцезнаходження (адреси) приміщень для дільничних виборчих комісій територіальній виборчій комісії, що утворює відповідні дільничні виборчі комісії                                                                                   (пункт 1 частини першої статті 73 Закону)

Не пізніш як за один день до утворення дільничних виборчих комісій

 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи

 

34

Проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій                                                                       (частина перша статті 23 Закону)

Не пізніш як на п’ятий день після закінчення строку внесення подань

До 07.09.2018  включно

Відповідна районна, міська (міста обласного значення без районного поділу), районна в місті виборча комісія

 

35

Утворення дільничних виборчих комісій                                                                                                                               (абзац перший частини першої статті 23 Закону)

Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування

До 07.09.2018  включно

Районна, міська (міста обласного значення без районного поділу) районна в місті виборча комісія

 

36

Оприлюднення рішення про утворення дільничних виборчих комісій з відомостями про їх склад у місцевих засобах масової інформації або в інший спосіб, визначений територіальною виборчою комісією                                                                                                                                                              (частина восьма статті 23 Закону)

Не пізніше наступного дня з дня утворення дільничних виборчих комісій

 До 08.09.2018

Територіальна виборча комісія, що утворила дільничні виборчі комісії

 

37

Скликання першого засідання дільничної виборчої комісії                                                                                                                                   (частини друга, третя статті 27 Закону)   

Не пізніш як на другий день з дня утворення дільничної виборчої комісії

 

Голова, а в разі його відсутності – заступник голови, а в разі відсутності голови та його заступника – секретар дільничної виборчої комісії

 

38

Початок повноважень дільничної виборчої комісії                                                                                                                                             (абзац перший частини шостої статті 20 Закону)

З моменту складання присяги більшістю від складу дільничної виборчої комісії, визначеного при її утворенні, на засіданні цієї комісії

 

 

 

39

Подання територіальній виборчій комісії відомостей про кількість виборців, включених до попередніх списків виборців на виборчих дільницях                                                                               (абзац другий частини шостої статті 74 Закону)

Після виготовлення попередніх списків виборців

 

Орган ведення Державного реєстру виборців

 

40

Передача попереднього списку виборців на паперовому носії та виготовлених іменних запрошень дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці                                                                                                                                                                                 (абзац перший частини другої статті 30 Закону)

Не пізніш як за тринадцять днів до дня голосування

До 09.09.2018  включно

Орган ведення Державного реєстру виборців

 

41

Надання попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії                                                                                                           (частина перша статті 31 Закону)

Наступного дня після дня отримання попереднього списку виборців

 

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

 

42

Передача до Центральної виборчої комісії копії рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня                                                                            (частина тринадцята статті 75 Закону)

Невідкладно

 

Відповідна територіальна виборча комісія

 

43

Передача дільничним виборчим комісіям рішення про затвердження тексту виборчого бюлетеня для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії                                                          (абзац третій частини третьої статті 74 Закону)

Не пізніше ніж за дванадцять  днів до дня голосування

До 10.09.2018 включно

Територіальна виборча комісія

 

44

Визначення кількості виборчих бюлетенів для голосування у відповідних виборчих округах                                                                                                                                  (абзац перший частини шостої статті 74 Закону)

Не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування

До 10.09.2018 включно

Територіальна виборча комісія

 

45

Подання дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці відомостей щодо громадян України, які згідно із статтею 3 Закону мають право голосу на відповідних місцевих виборах та на день проведення цих виборів перебуватимуть у відповідному стаціонарному закладі охорони здоров’я                                                                                                        (абзаци другий, третій частини першої                                       статті 34 Закону)

Не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування

До 10.09.2018 включно

Керівник стаціонарного закладу охорони здоров’я

 

46

Складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці                                                                                                                              (абзац другий частини першої статті 34 Закону)

Не пізніш як за десять днів до дня голосування

До 12.09.2018 включно

Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

 

47

Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців відомостей про включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці виборців                                                                                              (частина дев’ята статті 34 Закону)

Невідкладно після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці

 

Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

 

48

Надання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії                                                                                                            (частина п’ята статті 34 Закону)

Наступного дня після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці

 

Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

 

49

Надсилання або доставка в інший спосіб кожному виборцю іменного запрошення                                                                                                                    (пункт 4 частини другої статті 26, абзац перший частини другої статті 31, частина друга
статті 77 Закону)

Не пізніш як за десять днів до дня голосування

До 12.09.2018 включно

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

 

50

Подання до Центральної виборчої комісії пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій                                                                                                                (абзац другий частини першої статті 67 Закону)

Не пізніш як за десять днів до дня голосування

До 12.09.2018 включно

Іноземні держави, міжнародні організації безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України

 

51

Подання до відповідної територіальної виборчої комісії проміжного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування                                                                      (частина шоста статті 71 Закону)

Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування

До 17.09.2018 включно

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата на посаду старости села, селища

 

52

Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший визначений відповідною територіальною виборчою комісією спосіб відомостей проміжного фінансового звіту                                                                                                                                                 (частина десята статті 71 Закону)

Протягом двох днів з дня надходження відповідного звіту

 

Територіальна виборча комісія

 

53

Прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій.                                                                   Видача зареєстрованим офіційним спостерігачам посвідчень                                                                                                                        (частини друга, четверта статті 67 Закону)

Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування

До 17.09.2018 включно

Центральна виборча комісія

 

54

Внесення до територіальної виборчої комісії подання про реєстрацію офіційного спостерігача від кандидата на посаду старости села, селища                                                                                                      (частина четверта статті 65 Закону)

Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування

До 17.09.2018 включно

Кандидат на посаду старости села, селища

 

55

Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії  подання про реєстрацію офіційного спостерігача від громадської організації                                                                                                    (частина шоста статті 66Закону)

Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування

До 17.09.2018 включно

Громадська організація, якій надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах (далі – громадська організація)

 

56

Прийняття рішення про реєстрацію офіційного спостерігача від кандидата на посаду старости села, селища, громадської організації або про відмову в реєстрації.                                                                           Видача зареєстрованим офіційним спостерігачам посвідчень                                                                                                           (частини четверта, шоста статті 65,
частини шоста, восьма статті 66Закону)

У триденний строк з дня внесення відповідних документів про реєстрацію офіційного спостерігача

 

Відповідна територіальна виборча комісія

 

57

Звернення до територіальної виборчої комісії з письмовою заявою про припинення повноважень офіційного спостерігача від кандидата на посаду старости села, селища, громадської організації                                                                          (частина десята статті 65, частина дванадцята статті 66 Закону)

У будь-який час

 

Кандидат на посаду старости села, селища, громадська організація

 

58

Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про складення повноважень офіційного спостерігача                                                                        (частина одинадцята статті 65,
частина тринадцята статті 66 Закону)

У будь-який час

 

Офіційний спостерігач від кандидата на посаду старости села, селища, громадської організації  

 

59

Прийняття рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача від кандидата на посаду старости села, селища, громадської організації                                                                                                            (частина одинадцята статті 65,
частина тринадцята статті 66 Закону)

Після отримання відповідної заяви

 

Відповідна територіальна виборча комісія

 

60

Забезпечення виготовлення поліграфічним підприємством виборчих бюлетенів для голосування з виборів старости села, селища                                                    (пункт 2 частини першої, частина друга статті 75 Закону)

Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування

До 17.09.2018 включно

Територіальна виборча комісія

 

61

Подання до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися                                                                                                                                                    (абзац другий частини третьої, частина п’ята
 статті 31 Закону)

Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування

До 17.09.2018 включно

Виборець

 

62

Розгляд заяви щодо неправильностей у попередньому списку виборців                                                                         (частина п’ята статті 31 Закону)

Протягом одного дня

 

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

 

63

Направлення до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців рішення виборчої комісії про передачу заяви виборця про уточнення попереднього списку виборців разом з доданими до неї документами (копіями документів)                                                                                                                            (частина шоста статті 31 Закону)

Невідкладно після прийняття відповідного рішення

 

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

 

64

Видача рішення виборчої комісії про передачу до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців особі, яка подала заяву, а також надсилання особі, якої це рішення стосується (якщо така особа не є особою, яка подавала заяву)                                                                                   (частина шоста статті 31 Закону)

Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення

 

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

 

65

Подання рішення суду про внесення змін до списку виборців до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу   
(частина восьма статті 31 Закону)

Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування

До 17.09.2018 включно

Виборець

 

66

Отримання в упаковці підприємства-виготовлювача виготовлених виборчих бюлетенів для голосування (пункт 2 частини першої статті 75 Закону)

Не пізніш як за чотири дні до дня голосування

До 18.09.2018 включно

Територіальна виборча комісія

 

67

Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо реєстрації довірених осіб кандидата на посаду старости села, селища                                                                                            (абзаци перший – третій частини третьої
статті 63 Закону)

Не пізніш як за три дні до дня голосування

До 19.09.2018 включно

Кандидат на посаду старости села, селища

 

68

Реєстрація довірених осіб кандидата на посаду старости села, селища та видача їм посвідчення                                                                                                                            (абзац четвертий частини третьої статті 63 Закону)

Не пізніше трьох днів з дня надходження подання щодо реєстрації довірених осіб

 

Відповідна територіальна виборча комісія

 

69

Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про припинення повноважень своїх довірених осіб                                                                          (частина сьома статті 63 Закону)

У будь-який час до дня голосування

 

Кандидат на посаду старости села, селища

 

70

Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про складення повноважень довіреної особи                                                                                                                                                                            (частина восьма статті 63 Закону)

У будь-який час

 

Довірена особа кандидата на посаду старости села, селища

 

71

Прийняття рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата на посаду старости села, селища та у разі наявності відповідних документів і дотримання відповідного строку – прийняття рішення про реєстрацію іншої особи довіреною особою.                                                                                                                                                                 Надсилання (видача) копії рішення кандидату та довіреній особі, щодо якої прийнято рішення                                                                                                                          (частина дев’ята статті 63 Закону)

Не пізніше трьох днів з дня надходження відповідної заяви, а напередодні дня голосування або у день голосування – невідкладно

 

Відповідна територіальна виборча комісія

 

72

Передача дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування                                                                                                                              (частина п’ята статті 75 Закону)

Не раніш як за три дні до дня голосування

Не раніше  20.09.2018

Територіальна виборча комісія

 

73

Подання до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці заяви про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися                                                                                                                                                                      (частини шоста, сьома статті 34 Закону)

Не пізніш як за два дні до дня голосування

До 19.09.2018 включно

Виборець

 

74

Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців повідомлення про включення виборця до списку виборців або виключення особи з нього                                                                           (частина дванадцята статті 34 Закону)

Невідкладно після внесення змін до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці

 

Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

 

75

Передача уточненого списку виборців на паперовому носії дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці                                                                           (частина друга статті 32 Закону)

Не пізніш як за два дні до дня голосування

До 19.09.2018 включно

Орган ведення Державного реєстру виборців

 

76

Завершення передвиборної агітації                                                                                                                                                                                                                               (абзац перший частини другої статті 54 Закону)

О 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування

О 24 годині 21.09.2018  включно

 

 

77

Зняття передвиборних агітаційних матеріалів                                                                                                                                       (частина одинадцята статті 60 Закону)

З 24 години останньої п’ятниці, що передує дню голосування

З 24 години 21.09.2018 

Відповідні служби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

 

78

Подання до дільничної виборчої комісії письмової заяви виборця, написаної власноручно, з проханням забезпечити голосування за місцем перебування та довідки медичної установи про стан здоров’я                                                                                                                            (пункт 2 частини третьої, частина п’ята
статті 78 Закону)

До 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування

До 20 години 21.09.2018 

Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно (особисто, поштою або через інших осіб)

 

79

Інформування дільничної виборчої комісії про бажання голосувати у приміщенні для голосування                                                                                                                                                                                                                                        (пункт 1 частини третьої статті 78 Закону)

До 12 години останньої суботи перед днем голосування

До 12 години 22.09.2018 

Виборець (письмово або особисто), стосовно якого у списку виборців зазначена відмітка про постійну нездатність самостійно пересуватися

 

80

Внесення змін та уточнень до списку виборців на підставі рішення суду, повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на виборчій дільниці                                                                                  (абзац перший частини першої статті 33 Закону)

До 18 години останньої суботи перед днем голосування

До 18 години 22.09.2018 

Голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці

 

81

Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців повідомлення про включення виборця до уточненого списку виборців або виключення особи з нього                                         (абзац другий частини першої статті 33 Закону)

Невідкладно після внесення змін до уточненого списку виборців

 

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

 

82

Оприлюднення рішення про зміни у складі територіальної, дільничної виборчої комісії                                                                                                                                  (частина шістнадцята статті 22, частина восьма статті 23 Закону)

Не пізніше наступного дня після дня прийняття такого рішення, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування

 

Виборча комісія, яка сформувала склад територіальної виборчої комісії, утворила дільничну виборчу комісію

 

83

Виготовлення витягу із списку виборців                                                                                                                                  (абзац перший частини другої статті 78 Закону)

В останній день перед днем голосування

22.09.2018 

Дільнична виборча комісія

 

84

Надання витягу із списку виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії                                                                                                                                          (абзац другий частини другої статті 78 Закону)

Невідкладно після виготовлення (складення) витягу із списку виборців

 

Дільнична виборча комісія

 

ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ – з 8 до 20 години 23 вересня 2018 року

(частина перша статті 77 Закону)

 

85

Інформування відповідної територіальної виборчої комісії про кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент початку голосування та кількість виборців у витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування                                                                      (абзац третій частини шостої статті 77 Закону)

Перед початком голосування

До 8 години 23.09.2018

Дільнична виборча комісія

 

86

Передача відповідній територіальній виборчій комісії попередніх відомостей про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на момент закінчення голосування                                                           (частина вісімнадцята статті 77 Закону)

Невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше 21 години дня голосування

Після 20 години, але не пізніше 21 години
23.09.2018

Дільнична виборча комісія

 

87

Припинення витрачання коштів з поточних рахунків виборчих фондів                                                                                                                               (частина восьма статті 70 Закону)

О 18 годині середи після дня голосування

О 18 годині 26.09.2018

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду

 

88

Прийняття на підставі складеного протоколу про результати виборів старости села, селища одного з рішень: про визнання старости села, селища обраним, про проведення повторного голосування, про визнання виборів відповідного старости села, селища такими, що не відбулися                                                                                                               (частина четверта статті 85 Закону)

Не пізніш як на п’ятий день з дня голосування

До 30.09.2018 включно

Територіальна виборча комісія

 

89

Подання до відповідної територіальної виборчої комісії остаточного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата                                                                     (частина шоста статті 71 Закону)

Не пізніш як на сьомий день після дня голосування

До 01.10.2018 включно

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата на посаду старости села, селища

 

90

Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший, визначений відповідною територіальною виборчою комісією, спосіб відомостей остаточного фінансового звіту                                                                                                                                                 (частина десята статті 71 Закону)

Протягом двох днів з дня надходження відповідного звіту

 

Територіальна виборча комісія

 

91

Надсилання Центральній виборчій комісії повідомлення про підсумки голосування та результати виборів старости села, селища в порядку та за формою, встановленими Центральною виборчою комісією                                                                                                                              (частина дванадцята статті 85 Закону)

Невідкладно після встановлення результатів виборів

 

Територіальна виборча комісія

 

92

Інформування Центральної виборчої комісії, відповідної місцевої ради, виборців, а також органу ведення Державного реєстру виборців  про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування                                                            (частина друга статті 87 Закону)

Не пізніш як на другий день після прийняття відповідного рішення

 

Відповідна територіальна виборча комісія

 

93

Публікація у засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб повідомлення про підсумки голосування та результати виборів, про обраного старосту села, селища                                                                                                                                                                                (частина дванадцята статті 85 Закону)

Не пізніш як на п’ятий день після встановлення результатів виборів

 

Територіальна виборча комісія

 

94

Офіційне оприлюднення результатів місцевих виборів шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації                                                                                                     (абзац перший частини першої статті 88 Закону)

Не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів

 

Територіальна виборча комісія

 

95

Припинення повноважень дільничної виборчої комісії                                                                                                     (абзац другий частини шостої статті 20 Закону)

Через п’ять днів після дня офіційного оприлюднення результатів виборів

 

 

 

96

Повернення невикористаних територіальною виборчою комісією на підготовку і проведення виборів коштів                                                                                                                     (частина восьма статті 69 Закону)

Не пізніш як у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів

 

Територіальна виборча комісія

 

97

Складання та подання до відповідної місцевої ради фінансового звіту про надходження та використання коштів відповідного місцевого бюджету, призначених на підготовку та проведення виборів                                                                                                             (частина дев’ята статті 69 Закону)

У десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів

 

Територіальна виборча комісія

 

98

Закриття рахунку виборчого фонду                                                                                                                                              (частина дев’ята статті 70 Закону)

На шістнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів виборів

 

Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду

 

99

Інформування відповідної ради про результати виборів                                                                                                                (частина дванадцята статті 85 Закону)

На пленарному засіданні відповідної ради

 

Територіальна виборча комісія

 

100

Передача виборчої та іншої документації до відповідної місцевої державної архівної установи                                                                                                                                       (частина перша статті 101 Закону)

Після офіційного оприлюднення результатів виборів

 

Територіальна виборча комісія

 

                     

 

Мапа сайту

Режим роботи
пн.-чт. 08.00 - 17.15
пт. 08.00 - 16.00
обідня перерва - 12.00 - 13.00
Телефон
+38 (05358) 2-14-70
Телефон/факс
+38 (05358) 2-14-70
Електронна пошта
office@pyryatyn-mrada.gov.ua